Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii i metod ochrony czasowej wyrobów można zwiększyć różnorodne właściwości i zyskać nowe, pomagające w przeprowadzeniu kolejnych etapów pracy nad materiałem. Jednym ze sposobów, jaki stosuje się, aby zwiększyć jakość i cechy powierzchni metalu jest fosforanowanie .

  1. Czym jest fosforanowanie ?

  2. Czym jest fosforanowanie cynkowe?

  3. Gdzie stosuje się fosforanowanie cynkowe?

Zastanówmy się, na czym polega fosforanowanie i gdzie może mieć miejsce zastosowanie powłok fosforanowych.

Czym jest fosforanowanie ?

Fosforanowaniem nazywa się proces, którego celem jest powstanie najczęściej szarej powłoki z fosforanów. Wykonuje się go na metalach i jest on istotnym elementem ich obróbki. Powstająca powłoka wykazuje szereg pożytecznych właściwości, takich jak antykorozyjność czy antypoślizgowość czy odporność na wysokie temperatury.

Czym jest fosforanowanie cynkowe?

Fosforanowanie cynkoweto proces, który ma na celu przede wszystkim stworzenie warstwy poprawiającej odporność korozyjną poprzez wytworzenie słabo rozpuszczalnej warstwy fosforanów cynku. Jest ono chemiczną metodą obróbki powierzchniowej, na którą składają się takie elementy jak wykonywane w jednym ciągu technologicznym trawienie materiału w odpowiednich roztworach, aktywacja powierzchni, nałożenie fosforanu cynku. Końcowymi etapami są płukanie i suszenie. W zależności od zastosowanych metod mogą powstać różno krystaliczne powłoki. Efektem tego procesu jest uzyskanie grafitowej pod względem barwy powłoki, wykazującej znaczne właściwości antykorozyjne oraz antypoślizgowe. Warto zaznaczyć, że drobno oraz średnio krystaliczne powłoki powstać mogą przy niskiej kwasowości całkowitej.

Gdzie stosuje się fosforanowanie cynkowe?

Fosforanowanie cynkowe ma swoje zastosowanie podczas różnego rodzaju obróbki metali. Ze względu na fakt, że na powierzchni metalu tworzy ono warstwy poprawiające między innymi odporność korozyjną jest używane jako powłoka nakładana pod warstwy malarskie. Cecha, jaką jest polepszenie właściwości poślizgowych sprawia, że fosforanowanie cynkowe jest przydatne w przypadku konieczności transportu metali. Również magazynowanie czy innego rodzaju działania sprawiają, że fosforanowanie cynkowe – po uprzednim nasyceniu powłoki tak zwanymi środkami ochrony czasowej – jest jak najbardziej przydatne. Doskonale sprawdza się także, tworząc warstwy izolacyjne zabezpieczające materiał w warunkach tarcia ślizgowego.