Brak zdecydowanych działań na szczeblu centralnym w kwestii uzyskania przez Polskę neutralności klimatycznej skutkuje zmasowanymi działaniami oddolnymi. Obywatele na potęgę inwestują np. w fotowoltaikę, bo poza dbałością o środowisko naturalne, zyskują też inne wymierne korzyści. Przyjrzyjmy się zatem dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną.

Optymalne warunki klimatyczne na terenie Polski 

Wbrew potocznym opiniom, na terenie Polski panują optymalne warunki klimatyczne dla fotowoltaiki. Mylą się ci, którzy twierdzą, że do optymalnego funkcjonowania paneli PV niezbędna jest bardzo wysoka temperatura i nieustające wysokie nasłonecznienie.  Pod wpływem intensywnego światła słonecznego i wysokiej temperatury krzem, z którego wykonana jest znakomita większość pracujących w Polsce ogniw PV, nagrzewa się, co prowadzi do spadku napięcia na modułach, a tym samym spadku ilości generowanej mocy. Wprawdzie najwięcej energii z instalacji fotowoltaicznej uzyskuje się od kwietnia do czerwca, a najmniej od grudnia do lutego (w okresie wiosenno-letnim instalacja fotowoltaiczna o mocy 1kWp może wytworzyć nawet około 180 kWh w ciągu miesiąca, a w grudniu i styczniu liczba ta wynosi tylko ok. 20-30 kWh), ale zmiany klimatyczne sprawiają, że zimą mamy coraz mniej dni śnieżnych, a coraz więcej słonecznych. Nowoczesne panele fotowoltaiczne są zdolne pracować efektywnie do temperatur rzędu minus 40 stopni, polski mróz nie jest więc dla nich żadną przeszkodą. 

Możliwość maksymalnego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii

Dobrze zaprojektowana instalacja PV pozwala na całkowite lub częściowe - w zależności od potrzeb - zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego posesji. Dzięki fotowoltaice możemy uzyskać maksymalną samowystarczalność energetyczną, która daje nam możliwość maksymalnego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii. Co to oznacza w praktyce? Że możemy zamówić instalację PV pozwalającą nam na uzyskanie 100% samowystarczalności energetycznej, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której nasze gospodarstwo domowe zużywa dokładnie tyle energii, ile produkuje. Nastąpi wtedy całkowite uniezależnienie się od zakładów energetycznych. Możemy także postawić na instalację, dzięki której nasze gospodarstwo domowe zużywać będzie mniej energii niż produkuje, a resztę oddawać będzie do publicznej sieci energetycznej, z możliwością odzyskania jej w ramach tzw. systemu opustów. 

Fotowoltaika

Redukcja rachunków za prąd i brak obaw o kolejne podwyżki

W każdym z omówionych wyżej przypadków czeka nas redukcja rachunków za prąd.  Kiedy mamy własną, przydomową elektrownię słoneczną, bez względu na to czy jesteśmy w 100% czy w mniejszym stopniu samowystarczalni energetycznie, nie musimy obawiać się nieustannych podwyżek cen energii elektrycznej, bo nasze rachunki tak będą symboliczne. Co ważne, nowa składowa rachunku za energię elektryczną, czyli obowiązująca od tego roku opłata mocowa, nie jest naliczana jeśli instalacja fotowoltaiczna całkowicie pokryje zapotrzebowanie naszego gospodarstwa domowego czy firmy na prąd (czyli uzyskamy 100% samowystarczalność energetyczną), a jeśli dzięki fotowoltaice zaspokoimy nasze zapotrzebowanie energetyczne tylko częściowo, opłata mocowa będzie nas obowiązywała w ograniczonym zakresie.

Możliwość uzyskania dotacji oraz ulga termomodernizacyjna 

Choć instalacja fotowoltaiczna to jednorazowy duży wydatek, zarówno inwestorzy indywidualni jak i przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania rozmaitych form dofinansowania czy kredytowania. Prawdopodobnie już w lipcu wróci “Mój prąd”, choć wszystko wskazuje na to, że warunki dofinansowania ulegną zmianie. Nadal jednak program skierowany będzie do osób fizycznych. Osoby zainteresowane termomodernizacją mogą skorzystać z programu "Czyste powietrze" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu korzystać mogą osoby fizyczne, będąca właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 PLN. "Agroenergia" to z kolei program adresowany do rolników, posiadających grunty rolne o powierzchni 1 – 300 ha. Rolnikom przysługuje także ulga podatkowa - mogą odliczyć od podatku 25% udokumentowanych, poniesionych na fotowoltaikę, kosztów. W ramach programu “Energia Plus" o wsparcie w formie pożyczki lub dotacji starać mogą się przedsiębiorcy. Wciąż można skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej na tych samych od 2019 roku zasadach. 

Oczywiście fotowoltaikę można finansować w ramach komercyjnego ekokredytu lub leasingu. 

Dbałość o środowisko naturalne

Zielona energia, jak nazywa się energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł, w tym z energii promieniowania słonecznego, jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i dla środowiska. Jej pozyskiwanie jest ekonomiczne i ekologiczne. Panele fotowoltaiczne są zeroemisyjne (bezemisyjne), co oznacza, że wytwarzając zieloną energię w żaden sposób nie przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza - nie emitują CO2 ani żadnych innych szkodliwych gazów czy pyłów.

Fotowoltaika

PODSUMOWANIE

Opłacalność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Coraz nowocześniejsze technologie, duża konkurencja na rynku firm projektujących oraz instalujących systemy fotowoltaiczne oraz coraz staranniejsze rozwiązania formalno-prawne czynią pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych naprawdę sensowną inwestycją - zarówno z uwagi na jej walory ekonomiczne, jak i ekologiczne. 

 

W przygotowaniu artykułu pomogła Firma Synteza OZE zajmująca się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla klientów indywidualnych, rolników i firm na terenie całej Polski https://syntezaoze.pl/