Poniosą ok. 1 proc. kosztów. Wnioskować mogą m.in. osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Do 99 proc. kosztów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja przyznawana będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Program realizuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Wnioski można składać do 20 maja w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. św. Jana 4 (II piętro, pok. 22), w godzinach pracy urzędu. Są do pobrania w wersji papierowej w tym wydziale lub w Biurze Obsługi Interesanta w UM przy Zamkowej 16 na parterze albo elektronicznie www.um.pabianice.pl.

Zakwalifikowane do dofinansowania będą poprawnie złożone i kompletne wnioski. Po zebraniu wniosków od mieszkańców miasto wystąpi do WFOŚiGW o dotację celową w wysokości do 99 proc. kosztów kwalifikowanych ogółem. Warunkiem koniecznym do realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu miasta Pabianice” na rok 2016 jest uzyskanie przez miasto dotacji z WFOŚiGW. Dodatkowe informacje w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem (42) 22-54-628 (Agnieszka Pietrowska i Monika Gienszczak).