To, że musimy zacząć w pełni korzystać z energii odnawialnej jest faktem, którego większość z nas jest świadoma. Analizy sytuacji ekologicznej na całym świecie jednoznacznie pokazują, że jeśli natychmiast nie zainwestujemy w źródła energii odnawialnej, to będziemy musieli ponieść konsekwencji daleko wykraczające poza to, na co, jako ludzkość, możemy sobie pozwolić. Jednym ze źródeł energii, z którego powinniśmy zacząć korzystać, jest słońce. Pozyskiwanie energii ze słońca umożliwiają moduły fotowoltaiczne. Na rynku jest wiele firm, które oferują sprzedaż oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Warto jednak wybrać firmę, która ma ugruntowaną, silną pozycję na rynku europejskim i światowym i rozwija się równolegle do powstawania najnowszych wynalazków. Jedną z takich firm jest FreeVolt. Firma oferuje moduły technologii PV Graf. To najnowszy wynalazek, który bazuje na hybrydowej technologii wytwarzania ogniw, łącząc technologię folii grafenowej oraz krzemu krystalicznego. W praktyce oznacza to wyższą wydajnością w stosunku do paneli tradycyjnych (aż o 50%), mniejszą podatnością na mikrouszkodzenia, możliwością wytwarzania energii pomimo mikrouszkodzeń, a w konsekwencji dłuższą żywotnością modułów. Zasadniczym celem działania firmy jest oszczędzanie energii, a wynalazek, którym są moduły technologii PV Graf pokazuje, że ów cel jest realizowany w sposób nowoczesny i skuteczny. Warto również podkreślić kompatybilność systemu z wszystkimi ogniwami krystalicznymi. Pomimo tego, posiada on nowatorskie cechy, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie energii słonecznej przez większość godzin w roku. Główną zaletą matrycy grafenowej jest możliwość konwertowania światła słabego oraz rozproszonego na energię elektryczną. To sprawia, że technologia jest bardziej wydajna, a zatem przyjazna dla środowiska. Panele oparte na tej technologii mają zwiększoną, w stosunku do tradycyjnych, żywotność (minimum 30 lat).  Ulepszanie technologii fotowoltaicznych jest jednym z najważniejszych dla losów Ziemi przedsięwzięć. Moduły fotowoltaiczne to rozwiązanie zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Prąd wytwarzany przez system instalacji fotowoltaicznej może posłużyć do zasilenia firmy, domu, a nawet samochodu. Poza tym, że to rozwiązanie jest przyjazne środowisku (co w skali globalnej jest zasadniczą zaletą), to dodatkowo pozwala na oszczędzanie pieniędzy każdemu, kto z owego rozwiązania korzysta. Jest to możliwe dzięki obniżeniu rachunków za energię elektryczną. Firma FreeVolt oferuje produkty najwyżej jakości, konkurencyjne ceny oraz gwarancję (aż 30 lat!). Wysoka jakość produktów jest wynikiem samodzielności produkcji poszczególnych komponentów przez firmę. Elementy nie są pozyskiwane z nieznanych, zewnętrznych źródeł. To sprawia, że gwarancja jakości, którą oferuje firma jest świadomym zapewnieniem opartym na analizie wytrzymałości i skuteczności wszystkich komponentów. Fakt, że firma samodzielnie produkuje moduły pozwala na oferowanie konkurencyjnych cen. Dodatkową zaletą jest możliwość skorzystania z serwisu i konserwacji. Jeśli chcemy, żeby moduły działały prawidłowo, z maksymalną wydajnością i nie niszczył się, musimy zadbać o odpowiednie czyszczenie. Firma oferuje możliwość podpisania umowy na czyszczenie modułów. To oznacza, że decydując się na skorzystanie z usług firmy nie będziemy musieli korzystać z usług innych firm, co ze względu na brak znajomości wykorzystanych materiałów oraz sposobów montażu nie jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. FreeVolt produkuje moduły, planuje rozwiązanie korzystne dla konkretnego klienta, zajmuje się montażem paneli, a następnie ich serwisem i konserwacją, oferuje pełen zakres usług dla każdego klienta i czuwa nad każdym, nawet najmniejszym detalem. To nie tylko usługa, ale oparta na świadomości równowagi ekologicznej ideologia. Zasadniczym celem firmy jest edukacja właścicieli domów i przedsiębiorstw w zakresie produkcji, użytkowania oraz maksymalizacji korzyści i minimalizacji strat w obszarze korzystania z energii elektrycznej. Działania firmy są obliczone na zminimalizowanie destrukcyjnych zmian klimatycznych. W celu sprawdzenia, czy oferta firmy jest adekwatna do oczekiwań konkretnego klienta można skorzystać z bezpłatnej wyceny.  Po wypełnieniu formularza internetowego z klientem skontaktuje się przedstawiciel firmy, który kompleksowo i przystępnie przeanalizuje sytuację klienta oraz możliwe strategie w korzystaniu z usług firmy. Panele powinny być odpowiednio zamontowane, gdyż montaż nieodpowiedni (niewłaściwe miejsce, niewłaściwe nasłonecznienie, złe nachylenie, itp.) uniemożliwi pełne wykorzystanie zalet systemu. 

Dlaczego właśnie FreeVolt? 

Firma FreeVolt oprócz modułów fotowoltaicznych oferuje również inne artykuły oaz usługi. Jednym z najcenniejszych produktów jest System Magazynowania Energii. Dzięki niemu żadna wyprodukowana kWh nie zostanie zmarnowana. W związku z tym, że w cyklu rocznym zmienia się ilość wytwarzanej  ze słońca energii, bez jednoczesnej zmiany zapotrzebowania na energię zużywaną, potrzebny jest system, który będzie magazynował nadwyżkę energii i umożliwi korzystanie z niej w czasie, gdy moduły będą produkowały jej za mało w stosunku do bieżących potrzeb. Bez systemy, który umożliwia magazynowanie energii w bardziej nasłonecznionych porach roku będzie się ona marnowała, a w mniej nasłonecznionych będzie jej za mało. To negatywnie wpływa na cały system, jak i istotę korzystania z energii odnawialnej, którą jest oszczędność i minimalizacja wykorzystywania zasobów ziemi. Korzystanie z systemu magazynowania, który oferuje firma daje możliwość na całkowite uniezależnienie się od sieci elektroenergetycznej, co dodatkowo przyczynia się do optymalizacji kosztów użytkowania energii elektrycznej. Zasadniczą zaletą firmy jest jej międzynarodowy charakter. FreeVolt jest producentem europejskim, ale ma swoją centralę w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu firma korzysta z najnowszych technologii oraz wynalazków i ma możliwość stałego rozwoju. Energia odnawialna jest energią przyszłości. Zmiany klimatyczne mają tak drastyczny wpływ na stan naszej planety, że zasadności zupełnego przejścia na energię odnawialną i rozwiązania przyjazne środowisku nie są już tematami dyskutowanymi, to fakty, które trzeba zaakceptować i się do nich dostosować. Mówiąc wprost, nie mamy możliwości dalszej eksploatacji planety w sposób, w jaki robiliśmy to dotychczas. Kwestia inwestycji w moduły fotowoltaiczne jest nieunikniona. Współpracując z firmą, która oferuje kompleksowe usługi zwiększamy swoje szanse na udoskonalanie zakupionych przez nas produktów równolegle do rozwoju rynku nie tylko krajowego, ale i międzynarodowego. Firma oferuje również elektryczne ładowarki samochodowe, czy lampy solarne. Ważne, aby moduły fotowoltaiczne nie były jedyną innowacją, którą wprowadzimy do naszego gospodarstwa albo przedsiębiorstwa. Samochód elektryczny również może być zasilany przez słońce, tak samo jak i oświetlenie ogrodowe. To, jak wiele energii pozyskamy ze słońca jest zależy od nas. W korzystaniu z modułów fotowoltaicznych ważne jest, aby cały proces był przez nas kontrolowany. Każdy system firmy FreeVolt jest wyposażony w system monitorowania Fronius. Umożliwia on śledzenie oraz przechowanie danych słonecznych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności systemu oraz świadomości użytkowania go. Monitoring i analiza działania systemu fotowoltaicznego jest możliwa nie tylko w domu, ale i poza nim. Dzięki temu, nawet jeśli wyjdziemy na długie wakacje, to nasze moduły będą pod naszą czujną obserwacją. W celu zwiększenia świadomości działania naszego gospodarstwa albo przedsiębiorstwa możemy skorzystać z oferowanego przez firmę systemu SMART HOME. Dzięki niemu, za pośrednictwem zwykłego telefonu, będziemy modli kontrolować światła,  elektryczne rolety okienne, czy klimatyzację. Zasadniczym celem firmy FreeVolt jest zmiana nawyków w obszarze korzystania z energii elektrycznej, zarówno pod względem wyboru sposobu produkcji energii, jak i świadomości działania poszczególnych produktów, które tę energię wykorzystują. Tylko kompleksowa zmiana każdego mieszkańca zmieni da nam szansę na zatrzymanie zmian klimatycznych. W przyszłości będziemy zobligowani do skorzystania z energii odnawialnej i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak bardzo poszczególne decyzje będą zależały od nas. Dziś energię odnawialną możemy sami wybrać i podejmować wszystkie decyzje niezależnie od postanowień politycznych. Skorzystanie z usług firmy FreeVolt umożliwia przejście całego procesu w sposób świadomy, korzystny i jak najbardziej wydajny. Firma nie narzuca rozwiązań, a jedynie je proponuje w zgodzie z indywidualnym potrzebami poszczególnych klientów. Będąc jedną z najprężniej rozwijających się firm na rynku proponuje rozwiązania nowoczesne i przyszłościowe. Inwestycja w usługi i produkty firmy pozwoli nam na znaczną oszczędność w przyszłości. Możemy skorzystać z usług firmy dziś, na naszych warunkach albo czekać na moment, gdy ktoś zmusi nas do skorzystania z energii odnawialnej na swoich warunkach.