ad

Zjawisko to wymaga innowacyjnych oraz w pełni przemyślanych rozwiązań, przede wszystkim w kwestii zapewnienia stałych oraz opłacalnych dostaw prądu. To właśnie od energii elektrycznej zależne są zyski oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Nic zatem dziwnego, że fotowoltaika dla rolników cieszy się dużą popularnością.

Fotowoltaika dla rolnictwa, a nowoczesne gospodarstwaDziś wiele nowoczesnych gospodarstw rolnych jest o wiele bardziej zautomatyzowane od wielu firm produkcyjnych. Dzięki ogromnemu rozwojowi technologii prace w poszczególnych gospodarstwach zostały znacznie ułatwione. Na prężnie rozwijających się farmach nie brakuje nowoczesnych maszyn, które to w dużym stopniu sprzyjają zwiększeniu skali produkcji oraz znacznej poprawie efektywności.

Jak powszechnie wiadomo używany przez rolników sprzęt jest zasilany energią elektryczną, która często stanowi ogromny koszt dla każdego gospodarstwa rolnego. Problem nadmiernych kosztów ponoszonych na energię elektryczną można skutecznie wyeliminować poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii fotowoltaicznej.
 

Fotowoltaika dla rolnika – istotne zaletyFotowoltaika dla rolników z roku na rok staje się coraz bardziej opłacalna. Montaż nowoczesnej instalacji pozwala w znacznym stopniu ograniczyć koszty ponoszone na energię elektryczną. Aby je skutecznie zminimalizować prężnie rozwijające się gospodarstwa rolne coraz częściej decydują się na montaż paneli. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne bowiem pozwala na uniezależnienie się od nieustannych podwyżek cen prądu.

Ponadto fotowoltaika dla rolnika buduje jego korzystny wizerunek w społeczeństwie, bowiem takie gospodarstwo rolne jest ekologiczne, a więc w pełni przyjazne środowisku naturalnemu. Nowoczesna, zamontowana w odpowiednim miejscu instalacja PV jest  długookresową inwestycją, która sprawnie potrafi sprawnie pełnić funkcję ekologicznej elektrowni słonecznej przez okres nawet do trzydziestu lat.
 

Fotowoltaika dla rolników – ustawa o uldze podatkowejWychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych gospodarstw rolnych w naszym kraju coraz częściej są planowane różnorodne inicjatywy, które mają na celu zachęcenie rolników do budowy własnych elektrowni słonecznych.

Aktualnie każde gospodarstwo rolne, które zdecyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 25 procent. Ulgę tę reguluje art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zapis w tej ustawie precyzyjnie wskazuje, że właściciel gospodarstwa rolnego po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej ma prawo do:

- odliczenia 1/4 poniesionych kosztów od należnego podatku rolnego
- otrzymania ulgi w wysokości 25 procent po zrealizowaniu inwestycji. Ulga ta jest otrzymywana na podstawie złożonego wniosku oraz dokumentacji o wysokości poniesionych kosztów

Ulga inwestycyjna na montaż instalacji fotowoltaicznej przysługuje takim podatnikom podatku rolnego jak: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne oraz osoby prawne. Ponadto ulga ta przysługuje spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, które są to są: właścicielami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, jednostkami samorządu terytorialnego oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Jeśli właściciel gospodarstwa rolnego zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej o wartości 40 000 zł, to wówczas będzie mógł skorzystać z 25 procentowej ulgi wynoszącej aż 10 000 zł - (40 000 x 25% = 10 000).

Maksymalny czas w którym inwestor musi rozliczać opisywaną ulgę wynosi piętnaście lat. Tak więc w sytuacji, gdy rolnik płacił roczny podatek o wysokości 1000 zł, to wówczas przez dziesięć kolejnych lat nie będzie on ponosił żadnych kosztów z tytułu należnego podatku rolnego.
Analizując powyższe dane bez wątpienia można stwierdzić, że fotowoltaika dla rolnika jest bardzo opłacalna.

 

Fotowoltaika dla rolników - korzystne dotacje na elektrownie słoneczneObecnie w naszym kraju gospodarstwa rolne mogą skorzystać z szeregu programów zajmujących się finansowaniem poszczególnych inwestycji ekologicznych. Korzystne dofinansowania dla rolników można uzyskać w ramach:

- programu „Czyste Powietrze”, którego środkami dysponują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- regionalnych programów samorządowych o które to warto pytać w urzędach miasta i gminy
- wojewódzkich Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- niskoprocentowych kredytów udzielanych między innymi przez Bank Ochrony Środowiska

Poszczególne dotacje oraz możliwości finansowania są zależne od danego województwa, zatem decydując się na tego typu inwestycję warto zawsze najpierw poszukać pomocy w lokalnych centrach informacyjnych.

Fotowoltaika dla rolników to sprawdzony sposób na pozyskiwanie w pełni ekologicznej, darmowej energii słonecznej. Inwestycja ta zazwyczaj zaczyna się zwracać po upływie około dziesięciu lat.