1. Pracownicy z Ukrainy – oświadczenie w urzędzie pracy

  2. Rekrutacja pracowników z Ukrainy – jak skompletować załogę?

  3. Zatrudnienie osoby bez pozwolenia na pracę – konsekwencje

 

Według danych zebranych przez Departament Analiz Ekonomicznych, w naszym kraju pracuje prawie milion Ukraińców. Okresowo ich liczba zwiększa się jeszcze bardziej i w niektórych sytuacjach może wynosić aż 1,2 miliona. Wielu przedsiębiorców zatrudniających naszych wschodnich sąsiadów z niepokojem patrzy jednak w przyszłość, bo już w 2020 na obywateli Ukrainy otworzy się niemiecki rynek pracy. Prognozy na szczęście pozwalają zachować spokój, bo przynajmniej połowa z nich deklaruje, że pozostanie w Polsce. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda procedura rejestracji pracowników zza Bugu.

Pracownicy z Ukrainy – oświadczenie w urzędzie pracy

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia pracownika lub pracownicy z Ukrainy jest złożenie we właściwym urzędzie pracy oświadczenia. Przedsiębiorca powinien w nim wyrazić chęć podpisania umowy z daną osobą, podając jej dane osobowe. Dopiero potem można ją zawrzeć – koniecznie powinna być sporządzona na piśmie. Może to być umowa o pracę, o dzieło lub zlecenie. Pamiętajmy, że dane widniejące na tym dokumencie muszą zgadzać się z podanymi w oświadczeniu.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy – jak skompletować załogę?

Ze względu na dużą liczbę Ukraińców szukających pracy w naszym kraju, znalezienie osób tej narodowości chętnych do podjęcia zatrudnienia nie powinno być trudne. Problemy mogą jednak dotyczyć znalezienia specjalistów w danej dziedzinie, posiadających niezbędne umiejętności. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie rekrutacja pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji. Dobre firmy tego typu posiadają swoje własne bazy, w których znajdują się wpisy wraz z informacjami o kwalifikacjach i wykształceniu.

Zatrudnienie osoby bez pozwolenia na pracę – konsekwencje

Szukając pracowników zza wschodniej granicy łatwo o błędy, które niekiedy mają poważne konsekwencje. Chodzi przede wszystkim o ryzyko zatrudnienia osoby nieposiadającej pozwolenia na pracę w naszym kraju. W takim przypadku odpowiedzialność karna grozi także pracodawcy – może on zapłacić grzywnę, a w skrajnych sytuacjach nawet trafić do więzienia na 3 lata. W uniknięciu takich problemów pomoże rekrutacja pracowników z Ukrainy przeprowadzona przed sprawdzoną agencję.