Zebrane środki pozwolą na zapewnienie oświetlenia i energii odnawialnej w obozach dla uchodźców, aby w ten sposób poprawić bezpieczeństwo oraz warunki życia przebywających w nich osób. W poprzednich edycjach na ten cel w Polsce zebrano 329 tys. euro.

Brak dostępu do oświetlenia i energii ma poważny wpływ na bezpieczeństwo i edukację milionów osób żyjących w obozach dla uchodźców. Jest to istotna kwestia, ponieważ obecnie na świecie żyje 19,5 mln uchodźców, a połowę z nich stanowią dzieci. Program IKEA i UNHCR (agencja ONZ ds. uchodźców) stanowi odpowiedź na ten problem. Środki z kampanii trafiają m.in. do obozów w Bangladeszu, Czadzie, Sudanie, Etiopii i Jordanii.

Od początku trwania kampanii, czyli od 2014 roku, udało się na całym świecie zebrać łącznie 18,5 miliona euro. Dotychczasowe środki umożliwiły zakup m.in. 720 ładowanych energią słoneczną latarni ulicznych, 56.000 lamp słonecznych do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz innych rozwiązań korzystających z energii odnawialnej. Część kwoty jest przekazywana również na cele edukacyjne, które do tej pory pomogły kontynuować naukę 37.000 dzieci w szkołach podstawowych na terenie obozów.

IKEA Foundation jest największym partnerem UNHCR z sektora prywatnego. Obie organizacje wspólnie od 2010 roku przyczyniają się do zapewnienia schronienia, opieki oraz edukacji dla dzieci i rodzin przebywających w obozach dla uchodźców, a także dla sąsiadujących z nimi społeczności w wybranych częściach Azji, Afryki i na Bliskim Wschodzie.