ad

- Najmodniejsze są obrączki grube, najlepiej dwukolorowe (złoto żółte plus złoto białe) – mówi pracownik z perfumerii Opium przy ul. Pułaskiego. - Na czasie wciąż są obrączki klasyczne lub klasyczne z brylantami.
Romantycznym dodatkiem do obrączek jest napis, wyryty zwykle po stronie wewnętrznej.
- Pary zamawiają obrączki ze swoimi imionami, czułymi zdrobnieniami i datami ślubu – wyliczają w Opium. – Usługi grawera są u nas bezpłatne.
Nadal największa liczba pabianiczan decyduje się na ślub konkordatowy, czyli ślub kościelny będący jednocześnie aktem prawnym.
- Na około 500 związków zawartych w ubiegłym roku, 300 to śluby konkordatowe – potwierdza Maria Klonowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pabianicach.
Według powszechnie przyjętej zasady, ślub kościelny należy wziąć w parafii panny młodej lub pana młodego. W przypadku wybrania innego kościoła, narzeczeni potrzebują tzw. licencji, czyli zgody od proboszczów ze swoich parafii.
Do kancelarii parafialnej najlepiej wybrać się kilka miesięcy przed ślubem.
- Młodzi muszą przynieść ze sobą dowody osobiste, metryki chrztu, świadectwa bierzmowania i zaświadczenie z USC o braku jakichkolwiek okoliczności, które mogą wykluczyć zawarcie małżeństwa – wylicza ksiądz Sławomir Ciebiada, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla.
Zaświadczenie z USC ważne jest przez trzy miesiące, więc ślub musi się odbyć przed upływem tego okresu.
Gdy któreś z narzeczonych nie miało bierzmowania, należy jak najszybciej przyjąć sakrament. Bierzmowanie dla dorosłych jest udzielane comiesięcznie.
Ci, którzy nie mieli w szkole zajęć z nauk przedmałżeńskich i nie posiadają zaświadczenia o ich ukończeniu, muszą przejść kurs przedmałżeński, trwający około 7-10 tygodni (jedna godzina tygodniowo).
Opłaty za ślub to tzw. „co łaska”.
- W zeszłym roku brałam ślub w parafii św. Maksymiliana i zapłaciłam za niego 350 złotych – mówi 27-letnia Beata. – Jedni dają więcej, inni mniej, to zależy od zarobków.
Osobno rozlicza się opłatę za organistę, czy przystrojenie kościoła.
Po ślubie, w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa, dany kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Ten zaś sporządza akt ślubu. Po ok. 2 tygodniach można zgłosić się do urzędu po odbiór skróconych aktów małżeństwa.
Jeśli decydujemy się jedynie na ślub cywilny, do Urzędu Stanu Cywilnego należy przyjść co najmniej miesiąc przed planowaną datą uroczystości. Przyszli małżonkowie muszą zabrać ze sobą dowody osobiste i odpisy aktów urodzenia (gdy nie pochodzą z Pabianic). Jeśli w związek wstępuje osoba rozwiedziona – również odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, a jeśli wdowa/wdowiec – odpis aktu zgonu małżonka.
- Co do świadków, jest tylko jeden wymóg – muszą być pełnoletni, a więc przynoszą ze sobą dowody osobiste – wyjaśnia Maria Klonowska.
Ślub cywilny kosztuje 84 złote. Tyle płaci się za sporządzenie aktu małżeństwa.