Sytuacja, w której do tego dojdzie, niewątpliwie stanowić będzie niemałe utrudnienie dla kierowcy. Szczególnie dolegliwe może okazać się to dla zawodowych kierowców bądź po prostu osób, dla których samochód jest niezbędny do przemieszczania się (np. do pracy).

Bardzo często zakaz prowadzenia pojazdów jest wymierzany w stosunku do osób, które dopuściły się jazdy po alkoholu (chociaż oczywiście za inne czyny godzące w bezpieczeństwo w komunikacji również może zostać orzeczony).

Zakaz prowadzenia pojazdów – możliwości

I tak - na przykład zgodnie z Kodeksem karnym, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Użyty w tym przepisie czasownik „może” oznacza, że sąd nie musi zrobić tego obligatoryjnie (obowiązkowo), a decyduje o tym na podstawie gamy okoliczności. Środek ten jest wymierzany m.in. po to, by chronić innych uczestników ruchu drogowego przed zagrożeniem ze strony skazanego.

Jazda po alkoholu - zatrzymanie prawa jazdy

Warto jednak odnieść się do tego, jak kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów kształtuje się w przypadku jazdy po alkoholu. Należy rozpatrzyć tutaj dwa przypadki – sytuację, w której mamy do czynienia z wykroczeniem prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (jazda w stanie po użyciu alkoholu) oraz przestępstwem (jazda w stanie nietrzeźwości – art. 178a kk.). Co oznacza jazda w stanie po użyciu alkoholu? Otóż w myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z takim wykroczeniem mamy do czynienia, jeżeli osoba kierowała pojazdem mechanicznym, gdy zawartość alkoholu w jej organizmie wynosiła lub prowadziła do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1dm³. Z kolei, przestępstwo będzie wiązało się z jazdą w stanie nietrzeźwości. To sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Zakaz prowadzenia pojazdów - wymiar

Wobec osoby, która popełniła wyżej opisane wykroczenie (oprócz kary zasadniczej), sąd orzeknie (obowiązkowo) zakaz prowadzenia pojazdów, określając, jakiego rodzaju pojazdów zakaz ten będzie dotyczył (za wykroczenie to minimum 6 miesięcy, a maksymalnie 3 lata). Jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy dotyczą jazdy w stanie nietrzeźwości (art. 178a kk.). Otóż w takiej sytuacji sąd musi (zawsze!) orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów bądź pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata (maksymalny wymiar to aż 15 lat). W takich okolicznościach może okazać się pomocny adwokat kierowcy, którzy dopuścili się jazdy po alkoholu bez wątpienia powinni wówczas rozważyć skontaktowanie się z profesjonalistą.