1. Domniemanie wiarygodności


Księga wieczysta jest jednym z najważniejszych dokumentów, do jakiego powinniście zajrzeć, kupując nieruchomość. Znajdziecie w niej między innymi informację o tym, kto jest właścicielem danej nieruchomości, czy jest ona obciążona hipoteką bądź prawami na rzecz osób trzecich. Zgodnie z zasadą domniemania zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, to, co wpisane jest w księdze wieczystej, przyjmuje się za pewne. Oznacza to, że jeśli pan Kowalski figuruje w księdze wieczystej jako właściciel domu czy działki, macie pełne prawo za właściciela go uważać.

2. Jawność ksiąg wieczystych


Księgi wieczyste są jawne - ich treść jest dostępna dla wszystkich, co ma gwarantować bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami. Aby móc przejrzeć zawartość danej księgi, wystarczy znać jej numer. Co za tym idzie, w sprawach spornych dotyczących danej nieruchomości, nie można "zasłaniać się" nieznajomością treści jej księgi wieczystej. Jawność nie obejmuje akt księgi - żeby się z nimi zapoznać, należy wykazać interes prawny uzasadniający potrzebę dokonania tej czynności.

3. Budowa


Wszystkie księgi wieczyste zbudowane są tak samo - a zatem zawierają te same kategorie informacji. W pierwszym dziale znajdziemy wszystkie dane dotyczące położenia nieruchomości, jej powierzchni, rodzaju pomieszczeń, z których się składa itp. Znajdziemy tu również wpisy dotyczące praw związanych z własnością (np. współwłasność, użytkowanie wieczyste). Dział drugi zawiera informacje o właścicielu/użytkowniku wieczystym nieruchomości. Dział trzeci obejmuje prawa, roszczenia i ograniczenia ustanowione na rzecz osób trzecich, a dział czwarty opisuje ewentualne hipoteki.

4. Numer księgi wieczystej


Każda księga wieczysta posiada indywidualny numer. Znając numer KW, możemy uzyskać wgląd do treści danego rejestru - osobiście w Sądzie Rejonowym, który prowadzi daną księgę lub przez Internet. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste dostępne są w wersji elektronicznej, można je przeglądać bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Ekw.ms.gov.pl).

5. Darmowe zapoznanie się z treścią księgi


Za dostęp do ksiąg wieczystych nie trzeba płacić. Konieczna jest jedynie znajomość numeru księgi wieczystej. Natomiast płaci się za takie czynności, jak na przykład uzyskanie odpisu księgi wieczystej czy też dokonanie w niej wpisu. Sama weryfikacja treści jest darmowa.

Więcej informacji na temat ksiąg wieczystych znajdziecie na stronie Ksiegiwieczyste.edu.pl.