Od każdej żarówki LEDARE (żarówki w technologii LED), sprzedanej w czasie trwania kampanii, IKEA Foundation przekaże 1 euro na rzecz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie oświetlenia w obozach dla uchodźców w postaci solarnych latarni ulicznych, specjalnych lamp do stosowania wewnątrz pomieszczeń i innych źródeł światła wykorzystujących energię odnawialną, a także efektywnych energetycznie kuchenek do gotowania. Pomoc dotrze do obozów UNHCR dla uchodźców w krajach takich, jak Etiopia, Czad, Bangladesz i Jordania.

Obecnie na całym świecie prawie 10,5 miliona osób to uchodźcy znajdujący się pod opieką UNHCR, z czego połowa to dzieci. Poprawa warunków oświetlenia, sfinansowana dzięki kampanii IKEA „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”, sprawi, że obozy te staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne jako miejsce zamieszkania, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Ponadto środki zgromadzone w ramach projektu zostaną przeznaczone na poprawę edukacji.