Konopnicka znała osobiście inne polskie poetki, m.in. Elizę Orzeszkową, dzięki czemu mogła rozwijać warsztat i stale udoskonalać umiejętności. To przyczyniło się do wzrostu jej popularności. Stała się też jednym z bardziej cenionych krytyków literackich. Wyszła za mąż mając nieco ponad dwadzieścia lat, za Jarosława Konopnickiego. Jej życie nie było do końca szczęśliwe, jednak w małżeństwie pojawiła się aż ósemka dzieci. Z czasem jednak Konopnicka rozwiodła się ze swoim mężem i się od niego wyprowadziła, inicjując związek z Marią Dulębianką, co było jej wielokrotnie wypominane przez twórców związanych z Kościołem. W tym czasie zaczęła się rozwijać jej twórczość, dużo wolnego czasu poświęciła pisaniu i tworzeniu poezji.

Tworzenie ponadczasowych dzieł

Maria Konopnicka zasłynęła z tworzenia ponadczasowych dzieł, takich jak: "Dym", "Mendel Gdański", "Nasza Szkapa". Wiele z tych nowel przerabianych jest do dnia dzisiejszego w szkołach, pojawiają się również na egzaminach maturalnych, dlatego widać wyraźnie, jak ceniona była twórczość Konopnickiej. Starała się tworzyć z pasją, aby jej nowele miały przesłanie. W międzyczasie walczyła o prawa kobiet, była znaną aktywistką społeczną, co nie wszystkim z jej kręgu znajomych się podobało. Poetka zaczęła otwierać się na świat, wyjeżdżała za granicę, poznawała nowych autorów. Dzięki temu jej twórczość jeszcze bardziej się rozwinęła. Konopnicka miała inne spojrzenie na swoją działalność, postanowiła ją rozszerzyć.

W jej twórczości zaczęły się pojawiać wiersze, które były stylizowane na popularnych pieśniach ludowych, np. "Pieśni bez echa", "Z łąk i pól", "Na fujarce", itd. Są to wiersze bardzo znane zarówno młodym odbiorcom, jak i tym zdecydowanie bardziej doświadczonym.

Maria Konopnicka dla dzieci

Poetka wiele czasu w trakcie swojej twórczości poświęciła dzieciom, dlatego jej twórczość dziecięca jest bardzo rozpoznawana w wielu krajach. W utworach nie brakowało pięknych słów, ale też różnorodnych żartów. Konopnicka umiała to ze sobą zgrabnie połączyć, a dzięki temu powstały tak wspaniałe dzieła jak: "Stefek Burczymucha", "O Janku wędrowniczku", "Na jagody", "Zimowy poranek" czy też "O krasnoludkach i sierotce Marysi". Każde z tych dzieł wzbudza u odbiorców niesamowity zachwyt i duże wzruszenie. Konopnicka kochała dzieci, dlatego też tworzyła tak wiele utworów, które były im poświęcone. 

To właśnie poezja dziecięca sprawiła, że Konopnicka stała się bardzo rozpoznawana w wielu kręgach społecznych. Pisarka odeszła w Lwowie, miało to miejsce 8 października 1910 roku, jednak jej twórczość zachowała się po dziś dzień i każdy może do niej w dowolnym momencie powrócić. Dzięki temu zainteresowani na własne oczy mogą się przekonać, że Maria Konopnicka była wybitną pisarką oraz poetką. Miała wielu wrogów, którzy nie do końca zgadzali się z jej twórczością, codziennymi nawykami oraz poglądami, jednak umiejętnie z nimi walczyła i cały czas rozwijała swoją działalność artystyczną.