O ile w drugim przypadku wystarczy pojechać na stację diagnostyczną, o tyle w pierwszym potrzebne jest pochylenie się nad ofertą ubezpieczycieli i wybór najkorzystniejszej z nich. Jak zrobić to dobrze?

 

  1. Czym jest ubezpieczenie OC?

  2. Jak wybrać dobre ubezpieczenie samochodu?

  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pakiecie

 

Obowiązek posiadania polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynika bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn. zmian.). Niewypełnienie tego obowiązku wiąże się z dotkliwymi karami pieniężnymi.

 

Czym jest ubezpieczenie OC?

 

Jak sam nazwa wskazuje, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić właściciela pojazdu przed poniesieniem odpowiedzialności w przypadku spowodowania wypadku lub kolizji drogowej. Ze względu na fakt, że o taki wypadek nietrudno, posiadanie takiego ubezpieczenia wydaje się być logicznym rozwiązaniem, szczególnie po przeanalizowaniu warunków. W przypadku ubezpieczenia OC sumy gwarancyjne są sztywne i z góry określone przez ustawę. Odnoszą się do szkód na osobie - suma gwarancyjna 5,21 mln €, oraz szkód na mieniu - 1,05 mln €. Sumy te są dosyć wysokie i zostały ustalone tak, aby z polisy sprawcy wypadku lub kolizji można było pokryć koszty leczenia ofiar, naprawy pojazdów lub odszkodowania za ich całkowite zniszczenie.

 

Jak wybrać dobre ubezpieczenie samochodu?

 

Wybór ubezpieczenia OC nie jest trudny, jeśli właściciel samochodu dobrze rozumie czym jest to ubezpieczenie i jak jest skonstruowane. W tym wypadku składka nie zależy od wysokości sumy gwarancyjnej, ponieważ ta, jak wspomniano wyżej, jest stała i z góry narzucona. Zatem, kupując jedynie ubezpieczenie OC samochodu, należy zwrócić uwagę głównie na wysokość składki ubezpieczeniowej, którą ubezpieczyciel ustala na podstawie kilku kryteriów:

  • doświadczenia w prowadzeniu samochodu, jakie posiada właściciel pojazdu, określanego na podstawie daty wydania prawa jazdy,

  • miejsca zamieszkania właściciela i jego wieku,

  • stanu technicznego pojazdu - liczy się model, rocznik i wysokość przebiegu,

  • sposobu użytkowania - wyłącznie prywatnie czy do celów zarobkowych, np. jako taksówka.

 

Skoro zakres ubezpieczenia OC jest w każdej firmie taki sam, aby kupić dobre ubezpieczenie należy wybrać to najtańsze. Pomoże je znaleźć kalkulator OC Ubezpieczenia 24h.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pakiecie

 

Zakup ubezpieczenia OC wiąże się zwykle z zawarciem dodatkowych umów ubezpieczeniowych, np. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie assistance. Wykupując kilka rodzajów ubezpieczeń w jednej firmie, trzeba zwrócić uwagę już nie tylko na wysokość składki, ale również sumę gwarancyjną ubezpieczenia NNW oraz zakres polisy assistance. W obu przypadkach bardzo ważne są wyłączenia, których szczegółowy wykaz znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli w komplecie właściciel pojazdu chce kupić również ubezpieczenie auto casco, stanie przed trudnym wyborem. To kosztowne ubezpieczenie, jednak jego zakup wiąże się z kompleksową ochroną samochodu i jego użytkowników. Pakiet OC i AC + NNW i assistance to obecnie jeden z najpopularniejszych zestawów ubezpieczeniowych, w które inwestują szczególnie często właściciele nowych pojazdów i samochodów, które mają mniej niż 10 lat.