Cieniutka książeczka autorstwa Czesława Janczarskiego to lektura obowiązkowa wielu pokoleń Polaków. To również zapis pewnych pragnień i oczekiwań wobec dorosłości. I choć pewnie dzieci nie sięgają już po tę pozycję, to w dalszym ciągu wiele chłopców i dziewczynek na pytanie, kim chcesz zostać, odpowiada - strażakiem. I pewnie większość z tych dziecięcych postanowień nie zrealizuje się w przyszłości, to jednak ten zawód jest chętnie wybierany przez wielu.

Na czym polega ta praca?

Od lat zawód strażaka cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Wynika to z tego, że na pomoc panów (lub pań) czerwonych wielkich wozach można liczyć nie tylko w przypadku pożaru. Z drugiej strony jest to służba, która wymaga dużego poświęcenia oraz naraża bardzo mocno na utratę zdrowia i życia. Emocjonujące zajęcia oraz chęć niesienia pomocy to główne argumenty, jakie przyświecają strażakom. Warto pamiętać, że zakres obowiązków jest bardzo szeroki, a jednostki wysoko specjalistyczne muszą dysponować nie tylko profesjonalnym sprzętem, ale również odpowiednio przeszkolonymi ludźmi. Na co dzień strażacy zajmują się gaszeniem pożarów, pomocą przy wypadkach komunikacyjnych czy też katastrofach budowlanych lub naturalnych. Poza tym każdy budynek, zanim zostanie oddany do użytku, musi przejść odbiór.

Trudna praca – duża odpowiedzialność

Strażacy kojarzą nam się z charakterystycznymi mundurami, wielkimi wodzami i specjalistycznym sprzętem, takim jak: prądownica, gaśnica, węże, drabiny czy podnośniki i pompy. Od kandydatów do służby wymaga się odporności na stres, odpowiedniej kondycji oraz średniego wykształcenia i niekaralności. Konieczne jest również zdanie odpowiednich testów sprawnościowych i przejście trzyletniego stażu. Żeby awansować, trzeba jednak ukończyć jedną z trzech szkół pożarniczych - w Częstochowie, Poznaniu lub Krakowie. Kariera oficerska to konieczność dalszego kształcenia się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pomimo tego że jest to praca trudna i nieprzynosząca atrakcyjnego wynagrodzenia, zainteresowanych pełnieniem służby nie brakuje. Poza tym, że strażacy stale narażają własne życie i często borykają się z problemami lokalowymi oraz sprzętowymi, w oczach społeczeństwa są bardzo dobrze oceniani. Przede wszystkim to jedna z nielicznych formacji, na której pomoc zawsze można liczyć. Zawód strażaka daje również dość stabilną pozycję na rynku pracy oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji. Co za tym idzie, nawet na emeryturze otwiera się wiele możliwości dodatkowego zatrudnienia. Wiele osób ceni również zmianowy system pracy oraz pełne emocji wyzwania na każdej służbie.