Aby dobrze wykonywać swoją pracę, być na bieżąco z nowymi regulacjami i potrafić sprostać potrzebom wychowanków, nauczyciel musi się szkolić. W jakich kierunkach, jak i gdzie? Odpowiadamy.

Prawo oświatowe

Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwuje się wiele nowości w regulacjach oświatowych. Swoim zakresem obejmują między innymi zmiany w strukturach placówek edukacyjnych, ocenie nauczyciela, rozporządzeniach dotyczących awansu zawodowego czy RODO. To wiedza, którą powinien posiadać każdy pedagog czynnie wykonujący swój zawód. W szczególności zaś i w pierwszej kolejności regulacje związane z systemem oświaty muszą trafić do dyrektorów szkół, pracowników administracji i Rad Pedagogicznych.

Choć kwestie prawa oświatowego mogą wydawać się zawiłe, w przystępnej formie otrzymamy je podczas szkoleń dla nauczycieli. Najlepiej, aby szkolenie było organizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Należy pamiętać zatem, aby korzystać z pewnych źródeł wiedzy. ECRK LEX prowadzi szkolenia dla oświaty w Białymstoku, ale nie tylko. Szkolenie może być zorganizowane w dowolnym miejscu Polski, a także przeprowadzone online. Szkolenia dopasowane są do szczebla nauczania i skierowane do nauczycieli zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. W trakcie spotkania jego uczestnicy otrzymają nie tylko teoretyczną i praktyczną wiedzę, ale również komplet materiałów przydatnych w codziennej pracy i do odświeżenia wiedzy.

Szkolenia dla nauczycieli – kompetencje wychowawcze

Regulacje prawne to jedno. Nauczyciel powinien rozwijać także kompetencje wychowawcze. Czasy wpływają na zachowania i potrzeby. Od nauczyciela wymaga się dostosowania metod nauczania do zmieniających się warunków psychospołecznych. Jak pracować z uczniem trudnym, osadzonym w cyberrzeczywistości, grach komputerowych, a do tego nierzadko wychowującym się w rodzinie z problemami? Szkolenia dla nauczycieli rozwijające kompetencje wychowawcze obejmują między innymi:

  • Pracę z rodzicami – dotykają kwestii związanych z przygotowaniem do spotkania z rodzicami, prowadzeniem rozmów, wskazywania kierunków wychowawczych,
  • Pracę z uczniem: radzenie sobie z agresją, dysfunkcjami, ale również ukierunkowaniem dziecka ze szczególnymi uzdolnieniami.

Więcej o szkoleniach dla nauczycieli, zarówno tych ze sfery wychowawczej, jak i wyjaśniających kwestie regulacji prawnych można przeczytać w ofercie ECRK LEX.