W lutym i marcu w Łodzi pojawiały się oferty pracy przeważnie dla osób o wysokich kwalifikacjach. Zatrudnienie można było znaleźć m.in. w IT, finansach i na produkcji. Nie brakowało też ofert z mniejszymi wymaganiami, np. do pracy na magazynie, w transporcie, sprzedaży czy w gastronomii

Wymagania pracodawców na początku 2018 roku

W lutym i marcu 2018 roku oferty pracy Łódź miała dla kandydatów wysoko i nisko wykwalifikowanych w różnych branżach. Najczęściej pracowników poszukiwali pracodawcy związani z IT, produkcją, finansami i ekonomią, a także pracodawcy poszukujący inżynierów, sprzedawców, osób do ogólnie pojętej pracy biurowej i obsługi klienta.

Większość ogłoszeń skierowana była do osób o wysokich kwalifikacjach, czyli z konkretnym wykształceniem (np. wyższym technicznym czy technicznym, wyższym na kierunkach nietechnicznych), doświadczeniem w pracy na podobnych stanowiskach oraz posługujących się językami obcymi. Wymagano przeważnie perfekcyjnej znajomości języka angielskiego, w cenie były również języki francuski, niemiecki, pojawiały się też oferty dla osób z językiem duńskim czy innymi językami.

Wielu pracodawców od kandydatów wymagało też obsługi komputera, znajomości oprogramowania (nie tylko pakietu biurowego) oraz różnego typu uprawnień, np. pozwalających na obsługę maszyn, wózków widłowych różnego typu czy innych.

Od osób do pracy wymagającej niskich kwalifikacji zwykle w tym okresie oczekiwano motywacji i chęci do pracy oraz dyspozycyjności (do pracy w systemie zmianowym), niekiedy też stawiano wymóg posiadania zdolności manualnych. Pracodawcy doceniali kandydatów uczciwych i sumiennych.

Oferowane warunki pracy w Łodzi w lutym i marcu 2018

W Łodzi na początku 2018 roku oferowano przeważnie wynagrodzenie proporcjonalnie wysokie do wymagań, nie była to jednak reguła. Na największe zarobki mogli liczyć pracownicy w branży IT oraz produkcji (specjaliści i na stanowiskach wyższego szczebla), doceniano też osoby z biegłą znajomością języków. Zwykle w tych kategoriach można było liczyć na wynagrodzenie wyższe niż średnia płaca krajowa. Kandydatom o niskich kwalifikacjach oferowano zwykle pensję nieco większą niż płaca minimalna.

W większości przypadków pracodawcy informowali o dodatkowych pakietach korzyści pozapłacowych, np. prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym, karcie Multisport czy dopłatach do obiadów w zakładowej stołówce. Wielu pracodawców deklarowało też możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

A. H.

Czytaj także: Praca w Sosnowcu dla osób o niskich i wysokich kwalifikacjach