Zasady opieki nad osobami starszymi

Zakres opieki nad seniorem zależy od jego stanu zdrowia. W Niemczech kwestię tę ustala się poprzez przyznanie stopnia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską. Od 2017 r. w Niemczech funkcjonuje 5-stopniowa skala (tzw. Pflegegrad), która zastąpiła wcześniejsze rozwiązania. Ocena stanu zdrowia seniora uwzględnia zarówno ograniczenia fizyczne, jak i umysłowe (np. demencja).

Rodziny seniorów z Niemiec, które chcą zatrudnić opiekunkę lub opiekuna z Polski, powinny sprecyzować swoje oczekiwania. Jeżeli jest to możliwe, należy to zrobić w porozumieniu z seniorem. Stan zdrowia osoby starszej  ma ogromne znaczenie, gdyż na jego podstawie można wskazać kompetencje i umiejętności opiekunki, która będzie się miała nią zająć. Gdy senior nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, rozwiązaniem jest całodobowa opieka z Polski. I odwrotnie – zdarza się, że senior potrzebuje przede wszystkim towarzystwa i pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wówczas lepszym wyborem jest pomoc domowa z Polski.

Określenie zakresu obowiązków opiekunki pomaga w znalezieniu odpowiedniej osoby. To również prosty sposób, aby uniknąć rozczarowania i nieporozumień. Dzięki temu, że opiekunka będzie znała oczekiwania względem niej jeszcze przed rozpoczęciem opieki, łatwiej będzie jej zadeklarować gotowość do pracy. Z kolei rodzina będzie miała pewność, że całodobowa opieka z Polski będzie odbywała się zgodnie z jej oczekiwaniami.

opieka

Czy całodobowa opieka z Polski to dobre rozwiązanie?

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech często jest wykonywana przez opiekunki z Polski. Dlaczego to właśnie polskie opiekunki cieszą się tak dużym zaufaniem wśród niemieckich rodzin, które muszą zadbać o swoich seniorów? Powodów jest wiele. Za główne należy jednak uznać:

  • Duże doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Część opiekunek z Polski to byłe pielęgniarki, które mają wysokie kompetencje niezbędne do opiekowania się seniorami leżącymi czy upośledzonymi umysłowo, którzy wymagają całodobowego wsparcia. Wiele opiekunek podnosi swoje kwalifikacje jeszcze przed pierwszym wyjazdem z Polski, biorąc udział w specjalistycznych kursach.
  • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. To niezbędne, aby móc powiedzieć, że opieka nad osobami starszymi w Niemczech odbywa się w sposób profesjonalny. Opiekunki wyjeżdżające przez agencje opiekunek z reguły podnoszą swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w kursach języka niemieckiego.
  • Zaangażowanie i empatia – posiadanie cech pożądanych u opiekunek. Opieka nad osobami starszymi jest obciążająca psychicznie. Osoby z Polski podejmujące się opieki nad seniorami z Niemiec są chwalone przez pracodawców za aktywność, oddanie i zrozumienie.

Pozytywne referencje, jakie niemieckie rodziny wystawiają pracującym dla nich opiekunkom z Polski, powodują, że opiekunki nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. 

Opieka nad osobami starszymi – skorzystaj z agencji!

W łączeniu rodzin i opiekunów pomagają działające na rynku agencje opiekunek. Kontaktować z nimi powinny się zarówno rodziny poszukujące opiekunki dla seniora, jak i same opiekunki, które interesuje opieka nad osobami starszymi w Niemczech. Agencje opiekunek reprezentują każdą ze stron, a dzięki doświadczeniu są w stanie szybko znaleźć opiekunkę o konkretnych kompetencjach, która w profesjonalny sposób zajmie się seniorem. Jak wygląda procedura?

Na stronie agencji opiekunek seniorenpflege-24h.de można przeczytać, że składa się ona z kilku etapów. W pierwszej kolejności rodzina odpowiada na pytania dotyczące stanu zdrowia seniora, przy czym uwzględniany jest też przyznany seniorowi stopień zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską. Na tej podstawie następuje określenie umiejętności pożądanych u opiekunki. Kolejne kroki to znalezienie osoby, która będzie mogła zająć się seniorem i podpisanie z nią umowy.

Na czas trwania opieki nad osobami starszymi w Niemczech opiekunka może liczyć na stałe, merytoryczne i psychologiczne wsparcie ze strony koordynatorów agencji. W razie pojawienia się pytań może ona skorzystać z pomocy osób bardziej doświadczonych. Za swoją pracę opiekunka jest odpowiednio wynagradzana. Opieka nad osobami starszymi, a przede wszystkim całodobowa opieka, to ogromne wyzwanie.

Najlepsze agencje na rynku zapewniają opiekunkom wysokie wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych przez nie umiejętności, doświadczenia i znajomości języka niemieckiego. Z reguły opiekunki mogą też liczyć na dodatkowe bonusy za dobrze sprawowaną nad seniorem opiekę czy premie świąteczne.

opieka