Do 4 czerwca można nadsyłać prace na konkurs Planeta Pabianice 2009. Jego celem jest ukazanie miasta i życia mieszkańców „we wszystkich jego przejawach i według swobodnej interpretacji twórczej autorów”. W zmaganiach może wziąć udział każdy. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie 4 fotografie (tematyka dowolna, format - 20 x 30 do 40 x 50 cm. Panoramy maksymalnie 90 cm. Preferowany format prac 30 x 40 cm).
Nadesłane zdjęcia będzie oceniało jury w składzie: Marek Kiel (AFRP) - przewodniczący jury, Ewa Maliszewska (ZPAP), Beata Nowak (PTF), Sławomir Łuczyński (SPAK), Sławomir Grzejdziak (AFRP).
Karta zgłoszeniowa i więcej informacji na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej www.mbppab.neostrada.pl