„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 roku) uległ zmianie. Ku radości kierowców i firm transportowych Rada Ministrów przyznała na ten cel 28 miliardów złotych więcej niż planowano początkowo.

Pieniędzy będzie więcej

Posiedzenie Rządu zakończono komunikatem, w którym ogłoszono, że ogólny limit Krajowego Funduszu Drogowego na budowę dróg zwiększy się do 135 miliardów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z przebudową i budową nowych dróg krajowych, znajdujących się pod zarządem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowe fundusze na realizację celów zawartych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” zostaną pozyskane z: kredytów i pożyczek udzielanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, opłaty paliwowej, opłaty elektronicznej oraz ze sprzedaży obligacji.

Via Carpatia priorytetem

Zwiększenie budżetu na budowę dróg jest związane głównie z koniecznością dokończenia brakujących odcinków szlaku Via Carpatia. Prace w tym zakresie będą prowadzone głównie na wschodzie Polski, jednak budowa będzie miała znaczenie także dla firm, które określają swoją działalność jako spedycja Gdynia. Dokończenie trasy ułatwi wysyłanie transportów na wschodnią granicę Unii Europejskiej oraz do państw ościennych. Via Carpatia może znacząco zwiększyć zyski przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych obsługujących transporty docierające do polskich portów. Towary te będą mogły szybko docierać m.in. na Litwę, Słowację i Węgry, a także do Grecji.

Plany budowy kolejnych odcinków Via Carpatia obejmują stworzenie trasy od granicy z Litwą w Budzisku, która będzie przebiegała przez Augustów (obwodnica miasta) do Ełku. Dalej Via Carpatia ma powadzić trasą S16 do Knyszyna, skąd przez drogę S12 poprowadzi do Lublina, Niska, węzła Rzeszów Wschód i przez autostradę A4 do węzła Rzeszów Zachód. Kolejny odcinek według planów ma prowadzić przez Barwinek aż do granicy ze Słowacją, tworząc połączenie całej wschodniej ściany Polski. Szlak docelowo ma przecinać tereny województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, zwiększając znaczenie transportowe miast takich jak: Białystok, Lublin i Rzeszów. Specjaliści pracujący w branży spedycyjnej i logistycznej wskazują jednak, że dokończenie Via Carpatia ma znaczenie również dla wschodniej części Pomorza oraz dla środkowej Polski, gdzie znajdują się jedne z najważniejszych węzłów transportowych w całej Europie.