Pracami objęto 100 drzew w tym 6, które są pomnikami przyrody. Wykonano ciecia sanitarne, pielęgnacyjne i formujące dla 94 drzew. Ze względu na zły stan i stanowienie zagrożenia, wykarczowano 13. Celem projektu była poprawa stanu drzewostanu i wydłużenie jego żywotności. Całkowity koszt to 35.100 zł z czego 27.800 zł dał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powiat dołożył kwotę 7.300 zł.