Czy zatem pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w upale zgodnie z przepisami BHP? Zapraszam do lektury!

Przepisy BHP, a temperatura pracy

Wielu pracowników w czasie szkoleń BHP pyta o maksymalne i minimalne limity temperaturowe w pracy. Przepisy BHP regulują tę kwestię, lecz nie w pełnym wymiarze. Pracodawca ma obowiązek zapewnić minimalną temperaturę w pomieszczeniu pracy 18 stopni Celsjusza przy pracach biurowych i lekkich fizycznych oraz minimum 14 stopni Celsjusza przy średniociężkich i ciężkich pracach fizycznych. Przepisy BHP jednak w żaden sposób nie określają maksymalnej temperatury pracy w pomieszczeniach. Co ciekawe, te przepisy nie mówią kompletnie nic na temat minimalnych i maksymalnych dopuszczalnych temperatur na zewnątrz. Niestety, zgodnie z przepisami pracownik może wykonywać pracę w każdej temperaturze, a co za tym idzie – nie może wstrzymać się od wykonywania pracy powołując się na regulacje prawne.

Jednak fakt braku uregulowanych dolnych i górnych limitów temperaturowych przy pracach na zewnątrz nie zwalania pracodawcy z obowiązku zapewnienia wody do picia. Taką wodę pracodawca musi zapewnić pracownikowi wykonującemu prace na zewnątrz w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza oraz pracownikowi pracującemu w pomieszczeniu pracy, kiedy temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza w wyniku warunków atmosferycznych. Należy pamiętać iż ilość wody dla pracownika jest nieograniczona. 

Gorzej upały znoszą osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Przepisy BHP nie mówią nic na temat możliwości wprowadzenia ulgowych warunków dla osób chorujących na serce. Jednak pracodawca musi trzymać się zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Jeżeli taki lekarz zaleci ograniczenie prac dla pracownika w warunkach wysokich temperatur, to pracodawca ma obowiązek zrealizować to zalecenie. Ważne, aby to zalecenie było wydane przez w/w lekarza medycyny pracy, a nie innego lekarza, który nie ma nic wspólnego z firmą oraz nie ma kwalifikacji medycyny pracy.

Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP

SAFETY Service - Krakowskie Centrum BHP