Korzystają na niej zarówno polscy pracodawcy, którzy mają trudności ze skompletowaniem kadry wystarczającej dla firmowych potrzeb, jak i mieszkańcy Ukrainy chcący zarabiać godziwie za solidnie wykonaną pracę. To, czy współpraca rzeczywiście będzie przebiegać bezproblemowo, w dużej mierze zależy jednak od firmy pośredniczącej. Dlatego niezwykle ważne jest, by wiedzieć, na co należy zwracać uwagę podczas wyboru leasingodawcy. Istnieje szereg drobnych czynników, które mogą podpowiedzieć nam, czy jest to kontrahent rzeczywiście godny zaufania, na którym będziemy mogli polegać w przyszłości.

 

Wynajem pracowników ma miejsce w Polsce, ale ich rekrutacja powinna przebiegać już na terenie Ukrainy.

 

Profesjonalne firmy oferujące usługi w zakresie wynajmu pracowników z Ukrainy nie ograniczają swojej działalności wyłącznie do terenu państwa polskiego. Są to przedsiębiorstwa międzynarodowe, posiadające swoje agencje rekrutacyjne w kraju, w którym chcesz znaleźć fachowców. W ten sposób zyskują dostęp do najlepszych specjalistów w niemal każdej branży, jaka może interesować polskiego pracodawcę. Ukraina jest dla Polaków szczególnie atrakcyjnym źródłem pracowników ze względu na bliskość kulturową między naszymi państwami. Zatrudniając jej obywateli nie musimy obawiać się różnic religijnych, odmiennych zwyczajów, czy podejścia, które utrudniałoby owocną współpracę przy realizacji firmowych celów.

 

Formalności, których musi dopełnić polski pracodawca, powinny być ograniczone do minimum.

 

Pracownicy z Ukrainy powinni mieć podpisaną umowę z leasingodawcą. Cała idea leasingu pracowniczego opiera się bowiem na tym, że dana osoba dostaje bezpłatny urlop w podstawowym miejscu zatrudniania i w trakcie jego trwania wykonuje uzgodnione obowiązki na podstawie umowy na czas określony zawartej z leasingobiorcą. W ten sposób fachowcy zachowują ciągłość zatrudnienia i prawo do powiązanych z tym uprawnień pracowniczych. Prawo polskie wyraźnie reguluje, na czym polega leasing pracowniczy, należy więc upewnić się, że rzeczywiście współpracujemy w jego ramach. W ten sposób unikniemy zbędnego zamieszania i konieczności dopełnienia dodatkowych formalności. Nasza rola ograniczy się do określenia zapotrzebowania i uzgodnienia warunków wynajmu, takich jak czas obowiązywania umowy i płaca.

 

Gdy szukasz pracowników z Ukrainy, korzystaj z doświadczeń tych, którzy szukali ich przed tobą.

 

Spora ilość agencji pośredniczących, które funkcjonują na rynku, może przerażać. Dlatego zdecydujmy się na współpracę wyłącznie z firmą, która rzeczywiście wzbudzi nasze zaufanie. W idealnej sytuacji nawiążemy porozumienie z przedsiębiorstwem założonym przez osoby, które kiedyś same poszukiwały pracowników z Ukrainy i zawiodły się na jakości usług. Dzięki temu będą one doskonale rozumiały nasze potrzeby i trudności, które doprowadziły nas do decyzji o poszukiwaniu fachowców za granicą.

 

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz pracowników budowlanych, pracowników produkcji, czy informatyków, leasingodawca powinien im zapewnić opiekę tłumacza.

 

W każdej branży można trafić na poliglotów, jak i osoby, które język polski opanowały zaledwie w stopniu podstawowym. Nie uciekniemy od tego nie tylko w rolnictwie, ale i w branży medycznej. Zapewnienie pozostającym na terenie obcego dla nich kraju fachowcom opieki osoby, która biegle porozumiewa się zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, to podstawowa cecha każdej dobrej firmy pośredniczącej. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i skrócimy czas adaptacji pracownika do nowego stanowiska pracy.