9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie i powitanie uczestników konferencji

10.15 – 11.00 Możliwości pozyskiwania środków unijnych przez sektor MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Pani Agnieszka Osika, Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi

11.00 – 12.00 Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek o wsparcie w ramach funduszy unijnych na lata 2007 – 2013? Realia procesu aplikowania i dofinansowania.
Studium przypadku. Pan Wojciech Grzeszak, Fundacja Euro Most

12.00 – 12.30 Omówienie najważniejszych kwestii w świetle wymagań procedury naboru oraz dokumentów aplikacyjnych planowanych w najbliższym czasie. Studium przypadku – podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Prezentacja firmy MSR, zakres działalności oraz formy współpracy przy pozyskiwaniu dotacji i realizacji projektów. Pan Stanisław Radomiński – MSR

12.30– 13.00 Studium problemów w kontekście MŚP jako potencjalnego beneficjenta. Prezentacja firmy FPL Europa sp. z.o.o, prezentacja działań spółki dotyczące, II okresu programowania. Pani Joanna Roczek – Centrum Szkoleniowe FPL Europa sp.z.o.o

13.00 poczęstunek

13.30 – 15.00 Konsultacje indywidualne