Wielkie zmiany w dziejach ludzkości zachodziły zazwyczaj na skutek nagłych, gwałtownych wydarzeń. Do momentów takich zaliczamy rewolucje. A do jednej z najważniejszych w historii świata – rewolucję bolszewicką. Co sprawiło, że Rosjanie wystąpili przeciwko caratowi i postanowili go obalić? Przeczytaj:

I wojna światowa doprowadziła do śmierci ponad 14 milionów istnień ludzkich. Większość z tych, którzy przeżyli, cierpieli nędzę i głód. Ci, którzy byli bogaci, pozostali zamożnymi, a sytuacja biedoty jeszcze bardziej się pogorszyła. Szczególnie mocno dotknęło to carską Rosję. W lutym 1917 r. chłopi i robotnicy wyszli na ulice Piotrogrodu, by zamanifestować brak poparcia dla cara Mikołaja II. Mimo prób tłumienia rozruchów car musiał abdykować. Kolejne rządy tymczasowe nie potrafiły opanować rewolucyjnych nastrojów. Skutkiem tych zdarzeń w listopadzie 1917 r. frakcja Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, czyli bolszewicy pod wodzą Lwa Trockiego doprowadzili do przejęcia władzy. Na czele nowego rządu stanął towarzysz Włodzimierz Lenin. Ta zmiana wpłynęła później na losy połowy świata…

Przyczyny rewolucji październikowej

Jak w przypadku każdej wielkiej zmiany, jej powodów było wiele. Do przewrotu w Rosji doprowadziło kilka czynników. Były to:

- przyczyny polityczne:

  • brak zaufania do cara Mikołaja II,

  • tłumienie jakichkolwiek prób demokratyzacji życia w kraju,

  • krytyka udziału Rosji w I wojnie światowej,

  • ograniczanie reform, które wymusiła rewolucja 1905 r.,

  • silna opozycja: mienszewicy, bolszewicy, kadeci;

- przyczyny społeczno-gospodarcze:

  • kryzys po wojnie 1914-1918 - głód, wzrost cen żywności i opału, odcięcie dostaw,

  • masowe uprzemysłowienie Rosji, a tym samym wzrost liczby walczących o swoje prawa robotników,

  • wzrost niezadowolenia społecznego - zamieszki i strajki.

W takich okolicznościach wielki przewrót był tylko kwestią czasu. Więcej o rewolucji październikowej oraz innych monumentalnych zdarzeniach historycznych przeczytasz na stronie https://kronikidziejow.pl.