Seniorzy w dwóch 25-osobowych grupach wyruszyli z dwóch miejsc na dwugodzinny spacer śladami pabianickich pomników przyrody. Dostali opowiadanie i na jego podstawie musieli dotrzeć do czterech miejsc na terenie miasta, w których znajdują się pomniki przyrody. W każdym z tych miejsc mieli do wykonania zadanie.

Po grze w Centrum Seniora nastąpiło jej podsumowanie, wręczenie upominków oraz wieczorek muzyczno-taneczny, urozmaicony recitalem młodej, zdolnej wokalistki Pauliny Suchcickiej.

Organizacja questingu dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Łodzi.