Zapisy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki  2019/2020 odbywać się będą
w dniach 23 września - 26 września, w godz. 10.00-13.00 w holu Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14.
-Po tym terminie zapisów nie będzie - dodaje Ewa Filarska-Wadowska, prezeska UTW.
Opłaty to : 70 zł dla stałych słuchaczy (wymagana legitymacja). Dla nowych słuchaczy koszt to 100 zł ( 70 zł + 30 zł wpisowe)
plus zdjęcie do legitymacji