Trzeba jednak wybrać odpowiednie instrumenty inwestycyjne i w sposób przemyślany realizować obraną strategię. Tylko wtedy można zwiększyć szansę na zyski.


Inwestowanie zgromadzonego kapitału pozwala na pomnażanie oszczędności. Dlatego większość inwestorów (szczególnie tych na początku drogi) zastanawia się, w co inwestować i osiągać wysokie stopy zwrotu. Nie jest to jednak proste, szczególnie że nie istnieją w stu procentach zyskowne instrumenty inwestycyjne.

 

Bezpieczne lokaty

Lokatom bankowym bliżej do produktów oszczędnościowych niż do instrumentów inwestycyjnych. Niemniej jednak zdeponowanie środków finansowych oznacza gwarantowane zyski. Warunek jest tylko jeden – nie możesz wypłacić kapitału przed zakończeniem umowy. W przeciwnym razie tracisz wszystkie wypracowane odsetki.


Chcąc zyskać, należy zwrócić uwagę na oprocentowanie lokaty. Nie może być niższe niż wynosi inflacja, bo wtedy stracisz. Jeśli będzie wyższe, ochronisz pieniądze przede inflacją i jeszcze nieco zyskasz.

 

Zakup obligacji

Zastanawiając się, w co inwestować i jak osiągać zyski, warto rozważyć także zakup obligacji. Nie spodziewaj się jednak wysokiej stopy zwrotu – może być tylko niewiele wyższa niż w przypadku lokat bankowych, jeśli zdecydujesz się na zakup obligacji skarbowych. Nieco większe zyski możesz osiągnąć, gdy zainwestujesz w obligacje korporacyjne, ale tutaj rośnie ryzyko inwestycyjne. Możesz stracić, gdy konkretna firma zbankrutuje. W przypadku obligacji skarbowych scenariusz bankructwa państwa jest mało prawdopodobny.

 

Inwestowanie giełdowe

Inwestowanie w akcje może przynieść ci spore zyski. Jest to jednocześnie strefa potencjalnych zagrożeń – możesz osiągnąć wysokie stopy zwrotu, jednakże z drugiej strony – stracić nie tylko wypracowane zyski, ale i wpłacony kapitał. Szczególnie jeśli decydujesz się na samodzielne inwestowanie, a znajdujesz się na początku drogi inwestycyjnej. Gra na giełdzie wymaga wiedzy i ogromnego doświadczenia, a nierzadko także intuicji.

 

Handel walutami

Rynek Forex może być także szansą na zyski. Handlowanie walutami daje szansę na stopę zwrotu nie tylko w przypadku wzrostów, ale i spadków kursów. Zaletą tej formy inwestowania jest także możliwość skorzystania z dźwigni finansowej, dzięki której nawet niewielka różnica spreadów oznacza spory zysk.

 

Ale i w tym przypadku inwestowanie nie jest pozbawione ryzyka. Musisz wykazać się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością analizowania i wyciągania wniosków oraz intuicją.

 

Nie istnieje jeden kierunek inwestycyjny, który jest w stanie zagwarantować zyski. Każdy instrument finansowy zawsze oznacza ryzyko – mniejsze lub większe, ale zawsze ryzyko. Bez względu więc na to, jaką drogę obierzesz, staraj się dążyć do jego minimalizacji. Wtedy masz większe szanse na ograniczenie strat i większe zyski.