Warto zadbać o zabezpieczenie tych dóbr, można to zrobić najprościej poprzez wykupienie odpowiedniej polisy. Co warto wiedzieć na ten temat?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm

Polisa ta dedykowana jest dla przedsiębiorców po to, aby nie musieli oni sami ponosić negatywnych skutków finansowych roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie lub ich kontrahentów. Właściciel, który ma polisę, nie odczuje strat w sytuacji, kiedy wyrządzi komuś szkodę. Okoliczności te szczegółowo opisuje umowa konkretnego ubezpieczenia.

W zależności od potrzeb można zdecydować się na wariant dopasowany do swoich potrzeb. Oprócz podstawowego OC z tytułu prowadzenia działalności, do wyboru jest także OC z tytułu wykonywania zawodu (dla osób fizycznych i firm) oraz OC przewoźników (czyli OC w krajowym ruchu drogowym i OC w międzynarodowym ruchu drogowym).

W jakich sytuacjach sprawdzi się ubezpieczenie?

Podobnie jak w przypadku innych polis, tutaj również zakres ten różni się w zależności od tego, na jaki wariant OC zdecyduje się przedsiębiorca. Jakie problemy może objąć ubezpieczenie? Jest to przede wszystkim odpowiedzialność deliktowa, czyli ta z tytułu czynów niedozwolonych. Ponadto wymienia się nienależyte wykonanie zobowiązania, chodzi tutaj o odpowiedzialność kontraktową. Możliwa jest również sytuacja, w której doszło do nałożenia się tych spraw. Tak jak w przypadku rażącego niedbalstwa, one również mogą być pokryte z otrzymanego odszkodowania.

Przykładowe sytuacje objęte ubezpieczeniem?

To, co objęte zostanie ubezpieczeniem OC, zależne jest od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku firmy Uniqa są to między innymi kwestie związane z najmem lokalu pod biuro lub inną działalność firmy. W razie potrzeby to z OC mogą zostać pokryte koszty zniszczenia rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu.

Może również dojść do sytuacji, kiedy to nie ty, a twoi podwykonawcy doprowadzą do szkód. W takim wypadku także nie musisz martwić się o odpowiedzialność finansową, ponieważ twoją ochroną będzie zakupiona polisa OC.

Innym przykładem zdarzenia, które mogłoby doprowadzić do tego, że twoja firma byłaby zobowiązana zapłacić rekompensatę finansową, jest szkoda powstała na skutek awarii instalacji i urządzeń. Zdarzenie to również jest trudne do przewidzenia, dlatego także i w tym przypadku warto się przed nim zabezpieczyć.

Jakie inne wypadki mogą dotyczyć twojej działalności? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz wtedy, kiedy sprawdzisz, co obejmuje wariant podstawowy i rozszerzony ubezpieczenia OC. Zadbaj o to, na co pracowałeś tak długo – wykup OC dla firmy!