Najmłodsi dowiedzieli się, kim jest świadek w sądzie i jak powinien się zachować. Były również inscenizacje poruszanych tematów. Na koniec dzieci narysowały to, co wyniosły z zajęć.