Wczesna nauka czytania to jeden z podstawowych elementów Metody Krakowskiej. Metoda ta jest wykorzystywana w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, alalia, dysleksja, afazja, czy innymi zaburzeniami mowy. Wczesna nauka czytania dzieci zaburzonych jest ważna dla rozwoju funkcji poznawczych oraz komunikacji z otoczeniem. Chociaż Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® powstała z myślą o dzieciach zaburzonych, to obecnie jest wykorzystywana także w nauce dzieci zdrowych. Na czym polega ta metoda? Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanowimy się czym jest Metoda Krakowska.

Metoda Krakowska – zasady

Metoda Krakowska to terapia ukierunkowana na dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jest to terapia holistyczne, neurobiologiczna. Jej celem jest wsparcie rozwoju dziecka i wszystkich jego funkcji poznawczych. W skład Metody Krakowskiej wchodzą między innymi:

  • stymulacja słuchowa
  • Manualne Torowanie Głosek
  • stymulacja koncentracji
  • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
  • programowanie języka
  • stymulacja lewej półkuli mózgu
  • logoterapia.
     

Jednym z podstawowych i najważniejszych elementów terapii Metodą Krakowską jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Na czym polega ten sposób nauki czytania? Po pierwsze można go stosować u dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym lub dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po drugie – jest to naturalny dla dziecka sposób uczenia się. Dziecko najpierw uczy się wyrazów dźwiękonaśladowczych, a następnie samogłosek i sylab. Odczytuje znaki globalnie. Nie poznaje nazw poszczególnych liter, ale poznaje zapis sylaby. Ważnym założeniem w nauce czytania Metodą Krakowską jest uznanie sylaby, a nie głoski za najmniejszą jednostkę słyszalną i na tym opiera się cała nauka czytania. Dziecko w bardzo krótkim czasie uczy się odczytywać krótkie zdania.

Metoda Krakowska koncentruje się także na określeniu warunków w jakich dziecko ma się uczyć. Rodzic lub terapeuta musi stworzyć przyjazną atmosferę, w której dziecko chętnie będzie się uczyć. Ważna są pochwała i akceptacja błędów. Tylko w takim warunkach małe dziecko będzie chciało się uczyć, a nie tylko bawić.

Pomoce dydaktyczne do nauki czytania Metodą Krakowską

Jakie pomoce są wykorzystywane w Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauce Czytania? Różnorodność pomocy dydaktycznych jest bardzo ważna jeśli chce, aby dziecko z zaciekawieniem siadało z nami do stolika i współpracowało w nauce. Podstawowym narzędziem są książeczki z serii „Kocham Czytać” J. Podstawowy zestaw liczy 18 części Cieszyńskiej. Należy także wykorzystywać fiszki i gry dedykowane tej metodzie nauki czytania i poświęcone wyrazom dźwiękonaśladowczym, sylabom otwartym, sylabom zamkniętym, czytaniu globalnemu itd.

Skoro nauka czytania Metodą Krakowską  przynosi ogromne efekty w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwoju, to tym bardziej jest to świetny sposób nauki czytania dla dzieci nie mających tego typu problemów. Tą metodę z powodzeniem wykorzystują pedagodzy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.