W Twoim interesie jest zrobić wszystko, by dogadać się z firmą windykacyjną. Kiedy nie jesteś w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, wierzyciel często korzysta z pomocy windykatora. Dzieje się tak, kiedy pomimo licznych przypomnień, nie regulujesz należności. Niektórzy windykatorzy mają także inne prawa. Dostawcy usług: Internetu, cyfrowej telewizji czy energii elektrycznej mogą wypowiedzieć umowę i żądać zapłaty należności z nawiązką. W przypadku wyłączenia Internetu czy telewizji możemy się ze taką stratą pogodzić, ale co kiedy za długi dostawca energii elektrycznej odetnie mam prąd? Wówczas jesteśmy pozbawieni wszystkiego, co zasilane jest energią.

Jak i dlaczego warto podjąć współpracę z windykatorem? Kiedy dostaniesz pismo z firmy windykacyjnej, nie ignoruj go, tylko zadzwoń i umów się na spotkanie. Ukrywanie się nie sprawi, że dług zniknie. Może za to doprowadzić do tego, że firma windykacyjna skieruje sprawę na drogę sądową i w konsekwencji odwiedzi cię komornik. Na dodatek, kwota do spłaty może się znacząco powiększyć, bo firma windykacyjna ma prawo dopisać do niej własne koszty (ponagleń, telefonów, dojazdów). Znajdźcie rozwiązanie Windykatorowi zależy na odzyskaniu długu, dlatego jest gotów iść na pewne ustępstwa — oczywiście jeśli widzi, że chcesz współpracować. W zależności od tego, jaka jest twoja sytuacja życiowa i materialna, może zaproponować:

  • spłatę zadłużenia w ratach dostosowanych do twoich możliwości finansowych,
  • umorzenie części długu,
  • refinansowanie długu, czyli nową pożyczkę na jego spłatę, ale udzieloną na lepszych warunkach (tak, by raty były realne do spłaty).

Jeśli dojdziecie do porozumienia, otrzymasz do podpisania ugodę. To, na jakich zasadach zostanie zawarta, zależy m.in. od wartości zobowiązania. Dług może być rozłożony na kilka a nawet kilkanaście rat. Pamiętaj, że ugoda jest dla ciebie korzystna nawet wtedy, gdy twoje dane trafiły juz do rejestru dłużników. Jeżeli ją podpiszesz i zaczniesz regularnie spłacać zobowiązania, upublicznienie informacji o twoim długu w rejestrze zostanie wstrzymane.

Zawsze możesz też negocjować z dostawcą usług. Sprzedawcy energii elektrycznej sami proponują rozłożenie na raty dużych rachunków. Energa ma w swojej ofercie tańszy prąd dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Nie dopuść do sytuacji, kiedy to co najmniej minął miesiąc po upływie terminu płatności, wówczas to dostawca energii może wstrzymać usługę. Jak przestrzega portal oferujący porównanie na tani prąd EnergiaDirect.pl - zanim konsument zostanie odcięty od prądu, przedsiębiorstwo energetyczne musi dostarczyć mu pisemnie powiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wyznaczyć dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Odsetki i dodatkowe opłaty

Uregulowanie zaległości z odsetkami to nie wszystko, co może czekać dłużnika. Gdy dostawca wstrzyma dopływ energii, aby ponownie mieć zasilanie trzeba będzie też wnieść opłatę operatorską za ponowne przyłączenie do sieci, która w przypadku niskiego napięcia wynosi około 100 złotych, do tego operator może liczyć za dojazd.

5 prostych zasad, jak opanować domowe rachunki

Niestety, każdemu z nas zdarzyło się zapomnieć o zapłaceniu w terminie jakiegoś rachunku. Praca, pranie, sprzątanie i gotowanie — w natłoku codziennych obowiązków łatwo przeoczyć datę płatności.

Na szczęście, kiedy już zorientujemy się, że do tego doszło, szybko staramy się nadrobić zaległości, by pozbyć się problemu i uwolnić od niepotrzebnego stresu. Pilnowanie terminów płatności i planowanie ich z wyprzedzeniem w miesięcznym budżecie zapewnią spokój i dadzą poczucie kontroli nad własną sytuacją materialną, co pozwoli poczuć się pewnie.

Jak skutecznie zapobiegać opóźnieniom w opłacaniu rachunków?

  1. Wybierz stałe miejsce, w którym będziesz przechowywać dokumenty.
  2. Posegreguj dokumenty pod względem przedmiotu opłaty, np. czynsz, za telefon, rachunek za energię, oraz terminu płatności.
  3. Trzymaj faktury i rachunki w widocznym dla siebie miejscu.
  4. Spisz wszystkie daty płatności na jednej kartce.
  5. Ustaw w komórce alarm, który kilka dni wcześniej będzie Ci przypominać o tym, że zbliża się czas płacenia rachunków.