Caritas Archidiecezji Łódzkiej organizuje konkurs fotograficzny, którego celem jest ukazanie w fotografii idei działalności Caritas poprzez rzeczywistą lub metaforyczną interpretację hasła roku jubileuszowego „Lubisz to, tylko o tym nie wiesz”.

Chodzi o ukazanie wieloaspektowej działalności charytatywnej łódzkiej Caritas oraz o wzbudzenie refleksji nad osobistą postawą wobec działań podejmowanych przez Caritas.

W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy archidiecezji łódzkiej. W ocenie konkursowej będą brane pod uwagę dwie kategorie uczestników: amatorzy i profesjonaliści. Zdjęcia należy dostarczyć do siedziby Caritas do 30 grudnia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu 3 kwietnia 2016 roku. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Caritas: www.caritas.lodz.pl.

Nagrodę główną - pielgrzymkę do Ziemi Świętej - ufundowało TRADE & TRAVEL COMPANY Konsorcjum Polskich Biur Podróży.