Od stycznia bieżącego roku wiele branż zobowiązanych zostało do rejestrowania transakcji za pomocą kas fiskalnych on-line. Tradycyjna kasa fiskalna musi zostać zastąpiona nową. Ze względu na pandemię, niektórzy przedsiębiorcy mogą wnioskować o wydłużenie terminu instalacji kasy. Zatem część branż może skorzystać z przesunięcia terminu i wdrożyć nową formę rejestrowania transakcji od lipca.

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać już w 2018 roku. Ministerstwo Finansów ostatecznie postanowiło nieco rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line w czasie. Na przedłużenie terminów w dużej mierze wpłynęła pandemia.


 

Nowa kasa od kiedy?

Rozporządzenie z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) umożliwiło przesunięcie terminów instalacji kas fiskalnych on-line.

Dla kogo konkretny termin? Według tej zmiany przesunęły się terminy instalacji kasy fiskalnej on-line na:

1 stycznia 2021 roku

- dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

- oraz dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

1 lipca 2021 roku

- dla świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ale nie wszystkie biznesy związane z gastronomią mają ten obowiązek. Termin 1 stycznia 2021 dotyczy wyłącznie stacjonarnych placówek gastronomicznych. Na przykład sprzedaż obwoźna nie została objęta aktualnie obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej.


 

Jak działa taka kasa fiskalna on-line?

Dostępne na rynku kasy fiskalne są coraz nowocześniejsze. Jednak kasa fiskalna on-line zawiera dodatkową funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie danych do Krajowej Administracji Skarbowej.

Choć nie ma na razie podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla pozostałych przedsiębiorców, to i ich to wkrótce czeka. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały wycofane ze sprzedaży. W 2023 roku sprzedawane będą już wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line.