Tym samym, każdemu zaleca się wyposażenie swojego domu w system odgromowy, gwarantujący całkowitą ochronę dla mienia oraz wszystkich osób przebywających wewnątrz obiektu.

Nierzadko zdarza się, iż piorun w czasie trwającej burzy, uderzy w budynek. Wartości natężenia prądu takiego wyładowania mogą wtedy sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy amperów. Skutki okażą się różne w zależności od miejsca trafienia. Uderzenie w materiał niepalny skończy się zazwyczaj drobnym bądź większym pęknięciem. Znacznie gorsza sytuacja następuje w przypadku trafienia w drewnianą elewację bądź przewody elektryczne, gdzie ryzyko pożaru jest wtedy bardzo wysokie.

Jak działają systemy odgromowe?

Instalacja odgromowa jest siecią metalowych zwodów, montowanych na dachu, w możliwie najwyższych punktach budynku. Wszystkie zwoje łączą się natomiast w jednym miejscu, w którym podłączony do nich przewód skierowany jest do uziomów. Zadaniem piorunochronów jest przejęcie na siebie całego ładunku elektrycznego błyskawicy, a przy tym bezpieczne odprowadzenie energii do gruntu.

Instalacja odgromowa z punktu widzenia prawa jest obowiązkowa dla wszystkich budynków. Konieczność jej stosowania wychodzi z obliczeń oceny ryzyka, co skutkuje przyjęciem określonej klasy ochrony odgromowej, i ma wpływ na cenę instalacji. Zgodnie z aktualnym prawem obliczeń dokonuje projektant i zgodnie z przyjętą klasą ochrony projektuje instalację odgromową. Warto zwrócić uwagę, że obliczenie ryzyka może wykazać brak konieczności zastosowania instalacji odgromowej. Ta informacja musi się jednak znaleźć w projekcie – są to bardzo rzadkie przypadki.

W przypadku starego budynku każdy remont powoduje konieczność założenia instalacji odgromowej.  Je brak spowoduje między innymi brak wypłaty szkody spowodowanej uderzeniem pioruna mimo zawarcia umowy ubezpieczeniowej - chyba, że zgodziliśmy się na podwyższenie stawki. Prawie we wszystkich przypadkach szkody wyrządzone przez wyładowanie piorunowe przewyższają - nawet kilkukrotnie - koszty poniesione przy montażu instalacji odgromowej.

Budowa instalacji odgromowej

Odnośnie szczegółowej budowy instalacji odgromowej, warto zasięgnąć do polskiej normy PN-EN 62305, w której dokładnie opisane zostały niezbędne do stworzenia takiego systemu zabezpieczeń komponenty.

Zwody poziome i pionowe

To jedne z najważniejszych części samej instalacji. Umieszczane na dachu i rozprowadzone wzdłuż kalenicy i wszystkich krawędzi, pełnią niezwykle ważną rolę przechwytywania ładunku, czyniąc tym samym każdy element obiektu niezagrożonym. Najczęściej wykonuje się je ze stali ocynkowanej lub stopu aluminium, gdzie występują w postaci drutu o ujednoliconej średnicy 8 mm. Zbiór wszystkich zwodów poziomych umieszczonych na krawędzi dachu, nazywany jest fachowo siatką zwodów. Równie ważna jest obecność zwodów pionowych, wystających w zależności od zapotrzebowania ponad każdy punkt dachu. Piorun szuka zazwyczaj celów położonych najwyżej, aby prędko wyrównać różnicę potencjałów między gruntem, a chmurami. Stosowanie iglic i masztów odgromowych jest więc niezbędne dla poprawnego funkcjonowania samej instalacji.

Uziomy

Bardzo ważna część, zwieńczająca całą instalację odgromową. Ma za zadanie rozproszyć w gruncie energię dostarczoną z pioruna, przez co nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla obiektu oraz przebywających w nim mieszkańców. Uziomy można wykonywać na trzy sposoby: przy wykorzystaniu zbrojenia w fundamencie, otokowo oraz pionowo z uwzględnieniem stalowych prętów wbijanych w ziemię.

Przewody odprowadzające

To łączniki pomiędzy uziomami i zwodami poziomymi. Występują zazwyczaj w formie drutu, choć zdarza się przybrać im postać bednarki (taśmy stalowej). Można umieszczać je zarówno na elewacji, jak i pod nią, w specjalnych rurach odgromowych. Niezwykle istotne jest zapewnienie ciągłości i sztywności przewodów odprowadzających. Kotwy wbijane, uchwyty kątowe, naciągowe czy proste – to podstawowe produkty, mające na celu precyzyjny montaż przewodów względem materiału elewacji.