Gmina Miejska Pabianice jest właścicielem nieruchomości zabudowanej (po byłym szpitalu dermatologicznym) położonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 2 - działka nr 10/1, o pow. 18.300 m zapisana w KW Nr LD1P/00031787/3.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod: usługi publiczne lub komercyjne tj. usługi oświaty, kultury, zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku itp. z towarzyszącą zielenią, jako podstawowe przeznaczenie terenu, obiekty zamieszkania zbiorowego, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, urządzenia obsługi technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, przy czym wyklucza się prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej, handlu hurtowego) zarówno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem infrastruktury technicznej).

Na nieruchomości posadowione są budynki:

 1. Budynek portierni - wolnostojący, murowany, parterowy, niepodpiwniczony; pow. użytkowa 65,70 m2 (instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna oraz c.o.).
 2. Budynek główny po szpitalu - murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony; powierzchnia użytkowa 1569,20 m2 (instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna oraz c.o.; przyłącze gazowe).
 3. Budynek kuchni z łącznikiem. Murowany, parterowy, niepodpiwniczony; powierzchnia zabudowy 454,50 m2, powierzchnia użytkowa 355,70 m2. Przyłączony do instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz c.o., posiada przyłącze gazowe.
 4. Budynek boczny po laboratorium - murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony; powierzchnia użytkowa 1092,60 m2 (instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna oraz c.o.; przyłącze gazowe).
 5. Budynek garażowy - wolnostojący, murowany, parterowy, niepodpiwniczony; powierzchnia użytkowa 61,20 m2 (instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna).
 6. Budynek apteki - wolnostojący, murowany, parterowy, niepodpiwniczony; powierzchnia użytkowa 178,20 m2 (instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o.).
 7. Budynek warsztatowy-magazynowy - murowany, parterowy, niepodpiwniczony; powierzchnia użytkowa 271,30 m2 (instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o.).
 8. Budynek kotłowni - murowany, parterowy, niepodpiwniczony; zagłębiony poniżej powierzchni terenu; powierzchnia użytkowa 168,60 m2 (instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna).
 9. Budynek pralni - murowany, parterowy, niepodpiwniczony; powierzchnia użytkowa 349,00 m2 (instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz c.o.).
 10. Budynek – kopiec - murowany, parterowy, niepodpiwniczony, zagłębiony poniżej powierzchni terenu; powierzchnia użytkowa 24,50 m2 (instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna).
 11. Część terenu niezabudowanego o pow. 7.210 m2 , w narożu ul. Szpitalnej i Baczyńskiego, porośnięta drzewami ozdobnymi.

Osoby zainteresowane mogą składać oferty na zagospodarowanie opisanych budynków oraz powierzchni niezabudowanej w całości lub w częściach. Oferta winna zawierać wskazany budynek, cel na jaki byłby on wykorzystywany, proponowany udział w kosztach adaptacji na podany cel, sposób jego rozliczenia i inne istotne w ocenie oferenta informacje.

Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95 -200 Pabianice z dopiskiem: „oferta na zagospodarowanie nieruchomości ul. Szpitalna 2 w Pabianicach”.

Oferty należy składać w terminie 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Złożone oferty będą podstawą do przygotowania dalszych dokumentów, określenia warunków, terminu i trybu zagospodarowania opisanej nieruchomości o czym Gmina Miejska Pabianice poinformuje wszystkich oferentów odrębnymi pismami.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z administratorem - Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6, tel. 042-22-59-250.