Tego rodzaju produkt bankowy to poważne zobowiązanie, zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla kredytodawcy. Aby móc z niego skorzystać, niezbędne jest wykazanie się odpowiednią zdolnością kredytową. Co trzeba o niej wiedzieć?

Po co bank sprawdza zdolność kredytową?

Mianem zdolności kredytowej nazywa się możliwość terminowej i pełnej spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Przyjmuje ona określoną wartość dla każdego klienta w momencie jej wyliczania.

Najważniejszym powodem, dla którego wyliczana jest zdolność kredytowa, jest chęć zminimalizowania ryzyka podpisania umowy kredytowej z tzw. złym kredytobiorcą przez banki. Obliczanie konkretnej wartości nie jest pozbawione wad – nigdy przecież nie wiadomo, co w przyszłości czeka osobę starającą się o kredyt!

Wydawać by się mogło, że ustanowienie hipoteki na rzecz banku będzie wystarczającym zabezpieczeniem. Niestety – jak się okazuje, zdolność kredytowa zależy od wielu różnych czynników.

Najważniejsze czynniki zdolności kredytowej

Pośród najbardziej istotnych kwestii, które bank wykorzystuje do oceny ryzyka, wyróżnić można:

  • Wysokość, regularność i źródło uzyskiwanych dochodów;
  • Historia kredytowa;
  • Przeznaczenie kredytu;
  • Dane demograficzne (np. wiek, wykształcenie, wykonywany zawód).

Systematyczne, wysokie dochody, przede wszystkim te uzyskiwane jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę, są najlepszą gwarancją regularnych spłat. Równie istotna jest historia kredytowa, która stanowi cenną wskazówkę na temat tego, jak kredytobiorca radzi sobie z regulacją swoich zobowiązań.

W przypadku rozmów o kredycie hipotecznym z bankiem, instytucja z pewnością zainteresuje się celem, na który mają być przeznaczone pożyczone pieniądze. Ogólnie rzecz biorąc, kredytodawcy najchętniej udzielają kredytów na nieruchomości już istniejące, a więc największe szanse na pożyczkę mają osoby planujące zakup np. mieszkania w gotowej inwestycji.

Nie bez znaczenia są także dane demograficzne kredytobiorcy. Nie można się dziwić, że bank raczej niechętnie udostępni swoje środki osobie w podeszłym wieku. Przychylniej patrzy się na osoby ustatkowane. Warto wiedzieć, że szanse na kredyt są większe w przypadku, gdy na umowie widnieje więcej niż jedna osoba.

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

Na samym początku skorzystaj z kalkulatora zdolności kredytowej takiego jak na stronie Expander.

Przed rozpoczęciem poszukiwań optymalnej oferty kredytu hipotecznego, warto samodzielnie oszacować swoją zdolność kredytową. Można to zrobić za pomocą odpowiedniego wzoru, jednak zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z jednego z darmowych kalkulatorów online. Należy zdawać sobie sprawę, że obliczona w ten sposób wartość będzie jedynie przybliżona, a konkretną zdolność kredytową jest w stanie obliczyć wyłącznie przedstawiciel banku.