Niestety często podczas likwidacji szkody, kwota jaka została nam przyznana, okazuje się zbyt niska. Co wtedy zrobić, aby nie dopłacać do naprawy auta? Podsuwamy dostępne rozwiązania.

Zbyt niskie odszkodowanie – częsta praktyka ubezpieczycieli

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku lub kolizji, która powstała z winy innego kierowcy, przysługuje Ci odszkodowanie z jego polisy. Mimo tego, że w założeniu otrzymana kwota powinna pokryć w całości naprawę pojazdu, niestety zdarzają się sytuacje, gdy tak się nie dzieje.

Zakłady ubezpieczeniowe, chcąc zaoszczędzić na kosztach napraw, dokonują nierzetelnej oceny kosztów i wskazują nieautoryzowane serwisy, pracujące na nieoryginalnych częściach zamiennych. W efekcie wypłacona z ubezpieczenia kwota uniemożliwia doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Otrzymamy ją co prawda dość szybko, bo większość towarzystw ubezpieczeniowych ma sprawną politykę obsługi klienta w tym zakresie i krótki termin wypłaty odszkodowania jest jednym z jej priorytetów. To działanie przemyślane, dążące do jak najszybszego zamknięcia roszczenia. Niestety jednak wypłacane kwoty są zbyt niskie.

W tej sytuacji poszkodowani dopłacają do naprawy we własnym zakresie. Nie musi jednak tak być. Poniżej przedstawiamy kilka ścieżek postępowania, którymi możemy podążać, chcąc dochodzić swoich praw i uniknąć dodatkowych kosztów.

Przede wszystkich warto mieć świadomość, że dość częsta praktyka ubezpieczycieli, jaką jest zaniżanie kosztów OC, jest niezgodna z prawem. Zakład ubezpieczeniowy ma bowiem obowiązek obiektywnej i rzetelnej oceny kosztów naprawy zgodnie z aktualnymi rynkowymi cenami. Warto też wiedzieć, że poszkodowany nie ma obowiązku naprawy pojazdu, gdy otrzymał zbyt niskie odszkodowanie. Ma kilka możliwości do wyboru. Przyglądamy się im szczegółowo i podpowiadamy, co zrobić w sytuacji zaniżonego odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie OC – nie musisz godzić się na naprawę

Kwota wypłacona z odszkodowania powinna pokryć koszt zakupu wszystkich oryginalnych części. Jeśli jest niedoszacowana, przywrócenie pojazdu do stanu przed wypadkiem czy kolizją będzie niemożliwe. W tej sytuacji dobrze jest mieć świadomość, że jako poszkodowany nie musisz wyrażać zgody na:

  • montaż sugerowanych przez zakład ubezpieczeniowy nieoryginalnych części zamiennych (zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie, że mogą być niskiej jakości);

  • naprawę, która nie spełnia wymogów producenta pojazdu i odbiega od stosowanych przez niego technologii.

Jeśli padłeś ofiarą zaniżonego odszkodowania z OC, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi masz na to 3 lata. Po tym terminie roszczenie przedawni się.

Zaniżone odszkodowanie z polisy sprawcy – jak walczyć o swoje prawa?

Przede wszystkim nie warto działać pochopnie i pokrywać brakujących kwot z własnej kieszeni. Swoich praw możesz dochodzić nawet w sytuacji, gdy otrzymałeś już wypłatę z polisy sprawcy. Oczywiście, towarzystwa ubezpieczeniowe nie poinformują Cię o możliwościach odwoławczych. A jest ich całkiem sporo i warto je znać. Oto, co możesz zrobić.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Pierwszym krokiem powinno być pisemne odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Istotne jest tutaj przedstawienie merytorycznych argumentów oraz opinii niezależnego rzeczoznawcy. Dołącz kosztorys przez niego wykonany i wskaż kwotę, jaka powinna zostać Ci wypłacona.

Interwencja u Rzecznika Finansowego

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuciło Twoje odwołanie, złóż skargę u Rzecznika Finansowego. Tę możliwość możesz wykorzystać wyłącznie, gdy próba odwołania od decyzji ubezpieczyciela zakończyła się niepowodzeniem.

Skierowanie sprawy na drogę sądową

Jeśli wypróbowałeś już dwie poprzednie ścieżki i żadna z nich nie przyniosła oczekiwanego skutku, możesz skierować sprawę zaniżonego odszkodowania z OC do sądu. W tej sytuacji, konieczne będzie udowodnienie rzeczywistej wartości szkody. Dobra wiadomość jest taka, że możesz odzyskać pieniądze, które zapłaciłeś za przygotowanie własnego kosztorysu. Ubezpieczyciel z kolei zobligowany jest do wykazania, że wypłacona kwota była wystarczająca na doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed wypadku komunikacyjnego.

Odsprzedaż odszkodowania firmie odszkodowawczej

W przeciwieństwie do procedur odwoławczych, skarg oraz postępowania sądowego, dość prostą ścieżką jest skorzystanie ze wsparcia, jakie oferują firmy odszkodowawcze. Możesz się do nich zwrócić, nawet jeśli kwota z ubezpieczenia została już wypłacona. Firma, która odkupi od Ciebie odszkodowanie i oszacuje, że rzeczywiście jest zaniżone, renegocjuje je w Twoim imieniu. Bardzo często w ten sposób udaje się uzyskać dopłatę do zbyt niskiego odszkodowania OC i uniknąć konieczności płacenia za naprawę z własnego portfela. Plusem tego rozwiązania jest także ograniczenie wymaganych formalności do niezbędnego minimum.