W trakcie całego procesu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanego zespołu, który zapewnia całkowite wsparcie działów HR w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

  1. Zatrudnianie cudzoziemców

  2. Weryfikacja dokumentów

  3. Warto zaufać specjalistom


Przy zatrudnieniu potencjalnego pracownika warto uniknąć niepożądanych konsekwencji prawnych wynikających z niedopatrzeń lub błędów. W takim wypadku ważny jest dobór odpowiedniej procedury. W niniejszym tekście wskazujemy na rzeczy, którym warto się przyjrzeć w kontekście zatrudniania cudzoziemców na terenie RP.

Zatrudnianie cudzoziemców

Polskie prawo migracyjne jest dość zawiłe, a cudzoziemiec ze Wschodu to pojęcie, które budzi dużo wątpliwości dla przyszłego pracodawcy. Dzieje się tak dlatego, że przepisy obowiązujące na terenie RP dzielą przyszłych pracowników na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje obywateli z Armenii, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Białorusi i Mołdawii. Druga grupa dotyczy osób pochodzących z pozostałych krajów.

Cudzoziemiec pracujący w Polce, zgodnie z obowiązującym prawem, musi dysponować zezwoleniem na pracę oraz ważnym dokumentem uprawniającym go do pobytu. Tylko wtedy jego zatrudnienie jest legalne. Taki dokument wydaje wojewoda lub starosta.

Weryfikacja dokumentów

Weryfikacja ważności dokumentów pozwala legalnie zatrudnić obcokrajowca spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Weryfikacji podlegają dokumenty pobytowe, wizy i zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Nieustannie zmieniające się przepisy prawne oraz zawiłe konstrukcje zdań mogą sprawić wiele trudności we właściwym zrozumieniu procedur oraz odpowiedniej interpretacji. W wyniku tego łatwo jest popełnić błąd. Niedopełnienie obowiązków oraz niedotrzymanie ustawowych terminów skutkuje poważnymi sankcjami.

Warto zaufać specjalistom

By uniknąć jakichkolwiek problemów prawnych, nieporozumień lub niejasności, warto skorzystać z usług ekspertów, którzy ułatwiają łączenie specjalistów z pracodawcami. Osoby ceniące bezpieczeństwo i profesjonale wsparcie w trakcie procesu rekrutacyjnego docenią ofertę, dzięki której sprawnie i bezpiecznie skoordynują zatrudnienie cudzoziemców. W zakresie niezbędnej dokumentacji i procedur warto zaufać doświadczonym doradcom z https://www.interconsulting.com.pl/kroki-w-zatrudnieniu. Dzięki pomocy specjalistów przedsiębiorcy mogą jeszcze lepiej wykorzystać potencjał swoich firm, które potrzebują wsparcia przy legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców.