„Na Rodzinę Można Liczyć” to ogólnopolski program stypendialny prowadzony przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w całej Polsce. W ramach programu IKEA stworzyła specjalny fundusz stypendialny, na który w tym roku przekazanych zostało aż 220.000 zł. Taki wynik był możliwy także za sprawą zaangażowania łódzkich Klubowiczów IKEA Family. Dzięki ich wsparciu kilkanaście osób z naszego województwa będzie mogło rozwijać pasje.

W tym roku stypendia zostały przyznane młodzieży zaangażowanej społecznie, biorącej udział w projektach charytatywnych, obywatelskich, proekologicznych czy kulturalnych. Wsparcie otrzymało 110 uczniów z 47 szkół, w tym 14 uczniów z województwa łódzkiego. To osoby bardzo zaangażowane w życie klasy i szkoły, aktywni członkowie kół naukowych, współorganizujący apele i uroczystości. Wielu z nich pomaga słabszym uczniom w lekcjach, organizuje zbiórki charytatywne oraz wspiera schroniska dla zwierząt. Uczniowie, do których trafiło wsparcie, to także osoby, które mają na koncie osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych czy olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych, a także posiadają odpowiednio wysoką średnią ocen.

Uczniowie z województwa łódzkiego, którzy otrzymali stypendia w ramach programu „Na Rodzinę Można Liczyć” reprezentują 6 szkół. Niestety, nie ma wśród nich dzieci i młodzieży z pabianickich szkół.