To pierwsza tak gruntowna zmiana od 2003 roku – opracowany wówczas regulamin organizacyjny urzędu z kolejnymi poprawkami obowiązywał do tej pory.

Pozmieniały się kompetencje wydziałów po to, żeby wiele rzeczy związanych ze sobą tematycznie można było sprawnie załatwić w jednym miejscu (zamiast wizyty w kilku wydziałach czy jednostkach). Uporządkowane zostały obowiązki pracowników urzędu – przypisane do poszczególnych osób, żeby zwiększyć indywidualną odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje. Do wydziałów dopisano nowe zadania, których wcześniej nie miały.

Wszystkie sprawy związane z organizacją, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej, sprzątaniem parków i skwerów przejął Wydział Ochrony Środowiska. W tym wydziale można załatwić m.in. sprawy związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta (dotąd były w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji) oraz usunięciem drzew na terenach prywatnych (dotąd robił to Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej). Nowym zadaniem jest realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej. Wydział mieści się przy ul. św. Jana 4, tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629.

Zamiast Zespołu Inżyniera Miasta jest Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Mieści się przy św. Jana 4, kieruje nim inżynier miasta, tel. (42) 22-54-627, (42) 22-54-609. Zgodnie z nazwą wydział zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z transportem drogowym i komunikacją, oświetleniem ulic i placów oraz infrastrukturą techniczną (dotąd było to w kompetencji kilku komórek organizacyjnych). Poprowadzi też realizację dwóch dużych projektów komunikacyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji można załatwić m.in. licencję na przewóz taksówką.

W strukturze urzędu wyodrębniony został Zespół Funduszy Zewnętrznych. Zajmie się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych, od znalezienia programu pomocowego do prowadzenia i rozliczenia wniosku. Będzie pomagał m.in. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Zacznie działać od lutego w budynku UM przy ul. św. Jana 4.

Obsługę przedsiębiorcy i inwestora w całości przejął Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych przy ul. Narutowicza 33 i będzie ją rozwijać przy współpracy pełnomocnika prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego i obsługi inwestorów. Dotąd zajmowała się tym oddzielna komórka – punkt obsługi inwestorów. Pracownicy wydziału oprócz dotychczasowych zadań zajmą się też m.in. budżetem obywatelskim, inicjatywami lokalnymi oraz obsługą Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Miejskiej Rady Seniora. Numer telefonu do wydziału (42) 22-54-636, (42) 22-54-688.

W skład Urzędu Miejskiego wchodzi Kancelaria Prezydenta Miasta, dwanaście branżowych wydziałów, Biuro Rady Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejska oraz 13 samodzielnych zespołów i stanowisk pracy. Od 1 stycznia nie zmieniła się liczba pracowników UM.