Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mogli uzyskać informacje w jednym miejscu i skorzystać z porad zaproszonych specjalistów.

W ramach akcji w siedzibie inspektoratu ZUS w Pabianicach przy ul. Kościuszki 31 w godzinach 9.00-14.00 będzie można skorzystać z porad ekspertów: ZUS, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy - zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.

W trakcie trwania akcji dodatkowo zorganizowana zostanie wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych z Pabianic, podczas której będzie można podziwiać, a także kupić ich prace.

Każda osoba, która odwiedzi tego dnia placówkę ZUS, otrzyma „Informator dla osób niepełnosprawnych” opracowany przez ZUS i PFRON.