Dozwolone stężenie pyłu PM 10 było przekroczone o 830 proc.! Norma to 50 ug/m3. Tymczasem u nas było to 415 ug/m3. 

W ciągu dnia te wartości zaczęły spadać, ale wieczorem znów osiągnęły ponad 700 proc.

Pył przedostaje się do organizmu przede wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio przez układ pokarmowy, kiedy spożywana jest skażona żywność (szczególnie dotyczy to metali ciężkich). Stwierdzono, że cząstki o średnicach większych od 10 μm zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych, skąd są wydalane. Pył zawieszony PM10 przenika do płuc, ale się tam nie akumuluje, może akumulować się w górnych odcinkach dróg oddechowych.

- Jeśli dostaniemy infomację z Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że przekroczony został stan alarmowy, będziemy wprowadzać darmową komunikację miejską - zapowiada prezydent Grzegorz Mackiewicz. 

Będą z niej mogli skorzystać kierowcy, okazując dowód rejestracyjny pojazdu. Darmowe przejazdy będą dla tylu osób, na ile jest zarejestrowany pojazd. 

 

Przebywając średnio tylko dwie godziny dziennie na dworze, pabianiczanie wdychają powietrze zawierające tyle szkodliwych substancji, jakby palili 5 i pół papierosa dziennie.

Zawartość w powietrzu benzopirenu (silnie rakotwórczego związku chemicznego) na wypalane papierosy przeliczyli specjaliści ze Stowarzyszenia Polski Alarm Smogowy. Benzopireny występują m.in. w dymie podczas spalania papierosa, w zanieczyszczonym powietrzu czy w smogu. Ich stężenie to jeden z parametrów jakości powietrza.

- Gdy w Paryżu zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 osiąga poziom 80 μg/m3, ogłaszany jest alarm smogowy. W Krakowie, w Katowicach czy w Warszawie taki poziom zanieczyszczenia nie budzi niepokoju jednostek odpowiedzialnych za jakość powietrza - czytamy na stronie polskialarmsmogowy.pl. - Obowiązujący obecnie w Polsce poziom alarmowy jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 300 μg/m3.

Przy przekroczeniu progu 300 μg/m3 władze miasta powinny podjąć działania, które mają na celu zmiejszenie zanieczyszczenia powietrza, np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajną kontrolę zakładów przemysłowych.