O niedokończonych pracach na odebranej w grudniu drodze rowerowej na Grota-Roweckiego pisaliśmy w miniony weekend (TUTAJ). Od wczoraj rowerzyści, kierowcy, a nawet piesi już mają wyznaczone znakami poziomymi miejsca, którymi mogą się poruszać. Domalowano brakujące przejazdy dla rowerzystów. Cykliści mogą więc kontynuować jazdę bez konieczności schodzenia z roweru i przeprowadzania go na drugą stronę ulicy.

Na drogach rowerowych powstały też przejścia dla pieszych. Teraz piesi będą mogli bezpiecznie przechodzić, nie narażając się na kolizje z rowerzystami.

Wreszcie śluza rowerowa została dokończona zgodnie z projektem. Domalowano linię warunkowego zatrzymania przed śluzą oraz wyznaczającą ją krawędź. 

Gdy Starostwo zadba jeszcze o oznakowanie pionowe przed skrzyżowaniem z ul. Bugaj (ustawienie znaku informującego kierowców o zaczynającym się pasie ruchu dla rowerów oraz przeniesienie znaku informującego rowerzystów o końcu drogi rowerowej przed wjazdem na jezdnię) i zlikwidowanie „strzałki” dla skręcających w prawo kierowców (w stronę ul. Kopernika) z sygnalizatora, skończą się wątpliwości.