Musimy przebudować stale operacyjne w naszym szpitalu i dostosować do nowych przepisów. Po przeliczeniu kosztów remontu okazało się, że najsensowniej będzie wybudować nowy budynek. Według wyliczeń potrzebujemy na taki obiekt 26,6 mln zł. To ogromna kwota. Dlatego Pabianickie Centrum Medyczne zleciło spółce PHIN Consulting z Łodzi napisanie projektu, żeby wystartować po unijne pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego. Dziś już wiadomo, że pieniędzy nie dostaniemy.

Nasz projekt został oceniony na 52 proc. To kiepski wynik. Najlepsze projekty dostały od 91,46 proc. do 81,08 proc. Dofinansowanie dostanie tylko pięć projektów. Na liście rezerwowej jest kolejnych 13. Oceny ich wahają się od 77,71 proc do 62,16 proc. Nas na liście rezerwowej z wynikiem 52 procent nie ma.

Za przygotowanie projektu PHIN Consulting z Łodzi dostanie 60 procent wynagrodzenie. Gdyby projekt przeszedł, dostaliby pozostałe 40 proc. Jak nieoficjalnie dowiaduje się Życie Pabianic, za napisanie i zlożenie wniosku mieliśmy prawdopodobnie zapłacić około 60.000 zł.

Nasz złożony projekt nosi nazwę „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez budowę Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej". Chcieliśmy z puli pieniędzy unijnych dostać 20.378 511,73 zł. Pod względem formalnym zostaliśmy ocenieni pozytywnie, ale na liście dofinansowania nie znaleźliśmy się.

- Zarząd PCM podjął decyzję o odwołaniu do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącego oceny merytorycznej – zapewniają w PCM.

Kasa popłynie na nowy sprzęt medyczny do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Koszt 8.437.318,70 zł, dofinansowanie 6.243.615,84 zł. Dofinansowanie otrzyma Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi na „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego”. Koszt 17.893.653,47 zł. Dofinansowanie wyniesie 12.773.483,76 zł. Na liście jest też Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi. Ich projekt to „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”. Koszt 39.597 560,25 zł. Dofinansowanie 33.657.926,21 zł. Na rozbudowę w oparciu o „Koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" planują wydać 80.000.000 zł. Dofinansowanie 67.442.815,10 zł. Szpital Wojewódzki w Bełchatowie starał się na przebudowę sali operacyjnej planuje wydać 31.399.411 zł. Dofinansowanie: 26.657.575 zł. 

- Poprawimy nasz projekt i jeszcze raz złożymy go jesienią, gdy będzie druga tura przyjmowania wniosków – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.