Ulica Piotra Skargi w latach 1796-1878 nosiła nazwę ulicy Tylnej i biegła od Grobelnej do Bóźnicznej. Nazwa wiąże się prawdopodobnie z zakresem ówczesnych Pabianic. Nie istniało jeszcze wtedy tzw. Nowe Miasto i ulica ta przypuszczalnie znajdowała się poza głównymi zabudowaniami.

Ulicą Tuszyńską (od kierunku na Tuszyn) nazywano ją w latach 1878-1936. Od 1936 do 1939 nosiła miano ulicy ks. Piotra Skargi. W latach wojennych Niemcy przemianowali ją na Tuschinerstrasse (po polsku - ulica Tuszyńska). Od roku 1945 ponownie wróciła do nazwy Piotra Skargi. Jest to druga co do długości ulica w Pabianicach. W tym rankingu pokonała ją tylko ulica Karniszewicka.