Bóbr ściął dwie olchy rosnące nad kanałem przepływającym pod obwodnicą S8. Być może gryzoń będzie budował w tym miejscu tamę lub żeremie. Dwa tygodnie temu w Talarze bóbr wciągający gałęzie do stawu w Talarze zmylił jedną z mieszkanek, która zaalarmowała straż, myśląc, że do stawu wpadł człowiek.
Bóbr jest w Polsce pod częściową ochroną. Oznacza to, że na terenach o dużym nasileniu zniszczeń dokonywanych przez bobry, można dokonywać ich odstrzału lub odłowu.