Pabianice, 31.03.2014 r.
Marian Koczur Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji w Radzie Miejskiej w Pabianicach
 
Redakcja Życia Pabianic
 
Odnosząc się do wpisu dotyczącego mojej osoby, a znajdującego się obecnie na stronie internetowej, uważam, że taki komentarz zabarwiony jest nutą stronniczości i bardzo dobrze wpisuje się w ataki na moją osobę, które mają miejsce ze strony środowiska popierającego prezydenta Zbigniewa Dychto.
Zamieszczone wpisy mijają się z prawdą, gdyż opuszczenie komisji, którą prowadzę, przez osobą przewodniczącego Radosława Januszkiewicza, który na moje zadane pytanie, czy aby nie ja jestem przyczyną jego odejścia z komisji, odpowiedział przecząco. To samo radny Rafał  Boczkiewicz, podobnie zaprzeczył. Użycie wpisu, że ktoś „ucieka od Koczura”, jest sugerowaniem czegoś nieprawdziwego.
Uwaga co do merytorycznej formy prowadzenia komisji i o długości trwania dyskusji, to pragnę zauważyć, że skarga była omawiana w kontekście uzasadnienia, które to nie do końca odnosiło się do meritum skargi, co sprostował dopiero skarżący. Jeżeli materiał został tak przedstawiony, to należało się do niego odnieść. 
Temat, który był omawiany przez 1,5 godziny (myślę, że dłużej sumując czas 3 komisji), poruszał bardzo istotny problem miasta, który widocznie nie jest tak istotny dla prasy?
Problem ten ostatnio nabrał na sile, gdyż w lawinowym tempie są przejmowane od Miasta kamienice przez faktycznych właścicieli. Dyskusji na ten temat nigdy za wiele, gdyż ludzie z dnia na dzień mają podnoszone czynsze i nie ma na to prawnego rozwiązania. 
Oznajmiam, że dopóki będę przewodniczącym, to sprawy społeczne tego miasta będą dla mnie najważniejsze, czego nie raz dałem wyraz, a istniejące budownictwo komunalne, jego stan techniczny, będzie ciągle przedmiotem mojej krytyki.
Z poważaniem – Marian Koczur
 
Tutaj przeczytasz artykuł o tym, jak radni jeden po drugim opuszczają komisję radnego Koczura www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/boczkiewicz-ucieka-od-koczura.html