Prof. Wojciech J. Stec - jeden z najlepiej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików-organików - odebrał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Prof. Stec uznawany jest za twórcę polskiej szkoły chemii bioorganicznej.

Pabianiczanin ukończył I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego i Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej. Doktorat obronił w 1968 roku, habilitację - w 1973. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 r., a prof. zwyczajnego - w 1986.

Mieszka w Kolonii Wola Zaradzyńska. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Nazwisko profesora z Pabianic weszło do panteonu osiągnięć chemii pod nazwami "reakcja Steca" i "reguła Steca". Ma ogromny wkład w rozwój chemii kwasów nukleinowych i ich syntetycznych analogów (kwasy nukleinowe przechowują informację genetyczną organizmu) i należy do grona najlepiej cytowanych polskich chemików.

Jest Honorowym Obywatelem Pabianic. Tytuł ten Rada Miejska przyznała mu w 2006 roku.