1 czerwca w Łodzi oficjalnie zawiązał się pierwszy na terenie miasta Lokalny Komitet ds. Referendum Krajowego (6 września 2015). Zakres działania komitetu obejmuje monitorowanie prawidłowości i legalności przygotowania oraz przebiegu referendum, prowadzenie kampanii referendalnej, jak również szerokie propagowanie idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
 
- Zapraszamy wszystkich zwolenników idei Pawła Kukiza do współpracy - piszą koordynatorzy z Łodzi - Magdalena Chałas i Piotr Korczarowski.
 
Wszelkich informacji udzielają również pod adresem e-mail: RuchKukizaLodz@gmail.com.