Kartę Pabianiczanina wprowadzono 3 kwietnia 2017 roku. Może ją dostać każdy, kto płaci w naszym mieście podatki. Z kartą można zaoszczędzić m.in. na biletach autobusowych, biletach do kina, parkowaniu w płatnej strefie czy zakupach w lokalnych firmach.

- Mamy już 97 parterów projektu – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

Kartę Pabianiczanina można wyrobić w Biurze Kart Miejskich przy ul. św. Jana 4. Wydawana jest na 24 miesiące.

Powodzeniem cieszy się również Pabianicka Karta Seniora. Jest to specjalna karta rabatowa dla osób powyżej 60. roku życia mieszkających w Pabianicach. Wydawana jest od 2016 roku, bezterminowo. Korzysta z niej 3.570 seniorów. W 2018 roku wydano 467 kart.


Wniosek o tę kartę trzeba złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM przy ul. Narutowicza 33.


W tym samym wydziale można również odebrać Kopertę Życia. To zestaw, w którym wpisuje się informacje o swoich chorobach, uczuleniach, zażywanych lekach i numery telefonów do najbliższych. Następnie taką kopertę trzeba umieścić w widocznym miejscu w mieszkaniu. Po co to wszystko?

- W razie wypadku usprawni to pracę ratownikom udzielającym pomocy – wyjaśnia Aneta Klimek.

Takie „ratownicze pakiety” Urząd Miejski po raz pierwszy zamówił dla mieszkańców w 2015 roku.

- Najczęściej brane są dla osób starszych, samotnych czy niepełnosprawnych z rodziny lub sąsiedztwa – dodaje rzeczniczka.

W tym roku wydano 365 kopert. Ma je łącznie ponad 1.250 osób.